Mamsellinsalonki

P. 050 3951 300

Mamsellin Salongissa harjoitellaan tulevaisuudessa tarvittavia taitoja leikkien ja toiminnallisesti. Ryhmässämme tärkeitä asioita ovat mm. tunne- ja vuorovaikutustaidot, yhdessä innostuminen ja lapsia kiinnostavien asioiden tutkiminen, lasten kunnioittava kohtaaminen ja aloitteiden huomioonottaminen, kiinnostuksen herättäminen kielelliseen ja matemaattiseen ajatteluun sekä kannustaminen rohkeaan tekemiseen ja itsensä ilmaisuun. Liikumme monipuolisesti, leikimme päivittäin, musisoimme, tutkimme yhdessä arjen ilmiöitä ja luemme paljon kirjoja.