Kuulutus, Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan (Elonkirjo ja energia) kaavaluonnosaineisto


8.5. - 30.6.2023

Kuulutus, vaihemaakuntakaava