Kulta-Muruset

P. 044 9061 248

Kulta-Muruset on yksi Haavistontien kolmesta sisarusryhmästä. Meille on tärkeää lapsen ja vanhemman aito kohtaaminen ja läsnäolo päivittäisessä toiminnassa. Rakennamme arkea yhdessä lasten kanssa kuuntelemalla ja havainnoimalla heitä. Arvostamme leikin ja ulkoilun merkitystä päivittäisessä toiminnassamme. Pienryhmätoiminta luo arkeemme rauhallisuutta sekä mahdollistaa lapsen kuulluksi tulemisen ja huomioimisen paremmin. Meille jokainen lapsi on yksilö ja otamme hänet vastaan omana itsenään.