Kulta-Aarteet Esiopetus

P. 044 9061 251

Kulta-Aarteet on esiopetusryhmä ja päivittäinen esiopetusaika on klo 8.30 – 12.30. Toimintaamme ohjaa Nokian kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma 2016. Esiopetuksessa opimme leikkien ja leikin kautta ja joka päivä on aikaa leikille. Opimme uutta leikin lisäksi liikkuen, tutkien, erilaisia tehtäviä tehden, taiteen ja itseilmaisun kautta. Lasten kuuntelu ja kuulluksi tuleminen ovat tärkeitä asioita arjessamme. Jokapäiväisessä toiminnassamme harjoittelemme kaveri- ja vuorovaikutustaitoja sekä erilaisia tunnetaitoja. Pidämme lisäksi erilaisia pienryhmiä lasten tarpeiden/tavoitteiden pohjalta, esimerkiksi kaveri-, tunne- tai sensomotoriikkaan liittyen.