Ketunpesä

P. 040 1334 179

Ketunpesä on sisarusryhmä, jossa 2-5 -vuotiaat lapset oppivat uusia taitoja yhdessä toimien ja leikkien. Leikki on tärkeässä roolissa jokapäiväisessä arjessamme niin sisällä kuin ulkonakin. ” Me leikitään kotia, käydään metsässä, kiipeillään, rakennellaan legoilla ja rentoudutaan.” Leikki on lapselle luonnollisin tapa oppia ja kokea uutta. Sisarusryhmässä sisarukset voivat jakaa yhdessä varhaiskasvatuspäivän. Pienemmät lapset oppivat luonnollisesti isommilta arjen taitoja.

Pesässämme tärkeää on hyvä me-henki ja toisten tukeminen sekä auttaminen arjessa. ” Täällä me opetellaan kivoiksi kavereiksi.” Yhdessä osaamme, opimme ja koemme. Leikkiympäristöjä lasten kanssa yhdessä muokkaamalla mahdollistamme innostavan ja kehittyvän toimintaympäristön. Lapsilla on päivittäin mahdollisuus taiteilla, liikkua ja musisoida. Aikuinen kuuntelee ja kannustaa lapsia tarttumaan hetken ideoihin ja auttaa lapsia ideoiden toteutuksessa. Lorut, riimit ja kirjat ovat luonnollinen osa arkeamme. ” Me luetaan paljon kirjoja ja niistä oppii lukemaan.”

Toimintamuotonamme on pienryhmätoiminta, jolloin leikille, uuden oppiselle ja yhdessä kokemiselle jää aikaa. Kiireetön arki ja aikuisen aito läsnäolo on lapsen oikeus. Yhdessä keskustellen, kuunnellen, kannustaen ja toimien luomme hyvän ilmapiirin. ” Kaverin kanssa voi kiivetä vaikka vuorelle ku ollaan metsässä.”