Elinvoimainen, ekologinen Nokia 2027

Nokian kaupungin strategia tiivistetysti:

1. Missio eli ydintehtävämme: Hyvinvoivat nokialaiset.
2. Visio eli millaista tulevaisuutta tavoittelemme: Elinvoimainen ja ekologinen Nokia.
3. Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat: palvelemme, välitämme, toimimme fiksusti (taloudellisesti) ja uudistumme.

 

Strategiakuvassa kuvataan kaupungin strategian sisältö tiivistettynä. Kuvassa olevat strategian kärjet on kerrottu verkkosivun tekstissä.

Strategiset tavoitteet

Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen

Palvelut edistävät nokialaisten omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen, terveelliseen elämäntapaan. Tuemme ihmisten omaa ja yhteistyökumppaneidemme vastuunkantoa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä. Kannustamme asukkaita kouluttautumaan, työllistymään, osallistumaan ja harrastamaan. Olemme ylpeitä identiteetistämme sekä monipuolisista luonto- ja kulttuurikohteistamme.

Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko

Kaupunki toimii dynaamisesti uusien, monipuolisten asuin- ja yritysalueiden suunnittelussa ja käyttöönotossa sekä keskustan tiivistämisessä ja asemanseutujen rakentamisessa. Kehitämme ranta-alueita nokialaisten yhteisen käytön lisäksi asumiselle. Liikenneverkkoratkaisut mahdollistavat sujuvan sisäisen ja muun asioinnin. Lisäraiteen saaminen kehittyvälle lähijunaliikenteelle on keskeinen tavoite.

Pirkanmaan paras yrityskunta

Edistämme yhdessä yritysten kanssa kansainvälisesti tunnettua bio- kierto- ja energiatalouden Eco3 –yritysaluetta sekä muuta ympäristöystävällistä liiketoimintaa alueella. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten kasvua. Kaupunki toimii aktiivisena kumppanina yritysten kanssa uusien tuotteiden pilotoinnissa ja testaamisessa.

Hankintoja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan pienhankintoina lähialueilta. Yrityspalveluiden kokonaispalveluprosessi on tehokas ja nopea.

Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat 

Otamme omassa toiminnassamme laajaalaisesti käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja, mm. älyteknologiaa, kaasutai sähköautoja. Edistämme kasvavan kaupungin asukkaiden liikkumista kehittyvällä ja ympäristöystävällisellä joukkoliikenteellä.

Rohkeat uudet toimintamallit

Toteutamme palvelumme lähtökohtaisesti omalla tuotannolla. Otamme kuitenkin rohkeasti käyttöön myös vaihtoehtoisia toimintamalleja edellyttäen, että ne ovat laadullisesti saman tasoisia ja kokonaiskustannuksiltaan edullisimpia.

Kärkihankkeitamme ovat: