Yksilöjaosto

Hallintosäännön 12 §:n mukaisesti perusturvalautakunnassa on yksilöjaosto, mihin perusturvalautakunta valitsee kolme jäsentä ja kolme varajäsentä. Yksilöjaoston puheenjohtajan tulee olla perusturvalautakunnan jäsen. Muiksi jaoston jäseniksi ja varajäseniksi voidaan valita muitakin kuin perusturvalautakunnan jäseniä tai varajäseniä.

Hallintosäännön 29 §:n mukaan perusturvajaoston tehtävänä on käyttää sosiaalilainsäädännössä määrättyä ratkaisu- ja päätösvaltaa asioissa, jotka lainsäädännön mukaan kuuluvat yksilöasioissa sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle.

Yksilöjaoston jäsenet

Perusturvajaostossa on kolme jäsentä. Jäsenten nimet ja yhteystiedot ovat katsottavissa täältä: Toimielinten ja luottamushenkilöiden haku