Perusturvalautakunta

Lautakunnan toimialana on sosiaali- ja terveydenhuolto sisältäen sosiaalityön, kotihoidon ja vanhustyön, hallinnon, erikoissairaanhoidon, kansanterveystyön sekä muun terveyden- ja sairaanhoidon lukuun ottamatta rakennus- ja ympäristövalvontaan kuuluvaa terveydensuojelua.

Kokousaikataulu

Perusturvalautakunnan esityslistat ovat nähtävänä kokousta edeltävän viikon perjantaina ja pöytäkirja kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Kokous (pvm.) Esityslistat (nettipv) Pöytäkirjat (nettipv)
22.01.2019 18.01.2019 30.01.2019
19.02.2019 15.02.2019 27.02.2019
12.03.2019 08.03.2019 20.03.2019
16.04.2019 12.04.2019 24.04.2019
21.05.2019 17.05.2019 29.05.2019
18.06.2019 14.06.2019 26.06.2019
20.08.2019 16.08.2019 28.08.2019
10.09.2019 06.09.2019 18.09.2019
22.10.2019 18.10.2019 30.10.2019
30.10.2019 25.10.2019 08.11.2019
19.11.2019 15.11.2019 27.11.2019
17.12.2019 13.12.2019 27.12.2019

Muutokset mahdollisia.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoonpano 2017 – 2021

Varsinaiset jäsenet:
Jouko Jaakkola pj: SDP
Ilkka Kotiranta vpj. VAS
Johanna Ahvenvaara KOK
Nina Heikkilä SDP
Kim Diits KOK
Toni Kuittinen PS
Johanna Peurala VIHR
Hannu Harju VIHR
Timna Kuittinen KD

Henkilökohtaiset varajäsenet:
Juho Sipiläinen SDP
Marja-Leena Torkki VAS
Marjut Hovi KOK
Erja Honkaniemi SDP
Eemil Pyssysalo KOK
Ville Nevala VAS
Anni Mäkelä VIHR
Kari Vilkko VIHR
Kaisu Paloheimo KD