Perusturvalautakunta

Lautakunnan toimialana on sosiaali- ja terveydenhuolto sisältäen sosiaalityön, kotihoidon ja vanhustyön, hallinnon, erikoissairaanhoidon, kansanterveystyön sekä muun terveyden- ja sairaanhoidon lukuun ottamatta rakennus- ja ympäristövalvontaan kuuluvaa terveydensuojelua.

Kokousaikataulu

Perusturvalautakunnan esityslistat ovat nähtävänä kokousta edeltävän viikon perjantaina ja pöytäkirja kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Kokoukset
(pvm)
Esityslistat
(nettipvm)
Pöytäkirjat
(nettipvm)
21.01.2020 17.01.2020 29.01.2020
18.02.2020 14.02.2020 26.02.2020
10.03.2020 06.03.2020 18.03.2020
21.04.2020 17.04.2020 29.04.2020
19.05.2020 15.05.2020 27.05.2020
16.06.2020 12.06.2020 24.06.2020
18.08.2020 14.08.2020 26.08.2020
22.09.2020 18.09.2020 30.09.2020
20.10.2020 ta-kokous 16.10.2020 28.10.2020
03.11.2020 30.10.2020 11.11.2020
15.12.2020 11.12.2020 23.12.2020

Muutokset mahdollisia.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoonpano 2017 – 2021

Varsinaiset jäsenet:
Jouko Jaakkola pj: SDP
Ilkka Kotiranta vpj. VAS
Johanna Ahvenvaara KOK
Nina Heikkilä SDP
Kim Diits KOK
Toni Kuittinen PS
Johanna Peurala VIHR
Hannu Harju VIHR
Timna Kuittinen KD

Henkilökohtaiset varajäsenet:
Mika Laakso SDP
Marja-Leena Torkki VAS
Marjut Hovi KOK
Erja Honkaniemi SDP
Petri Metso KOK
Ville Nevala VAS
Anni Mäkelä VIHR
Kari Vilkko VIHR
Kaisu Paloheimo KD