Tiejaosto

Yksityistielaki on uudistunut. Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019. Uudella lailla (560/2018) kumotaan vuonna 1963 voimaan tullut laki yksityisistä teistä (358/1962). Kuntien tielautakuntien ja tiejaostojen yksityistielain mukaiset tehtävä lakkaavat uuden lain myötä 31.12.2019. Tielautakunnat ja tiejaostot käsittelevät vain ennen 1.1.2019 vireille tulleet asiat.