Tiejaosto

Tiejaosto käsittelee yksityistielaissa tielautakunnalle määrättyjä asioita. Hallintosäännön 12 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta voi perustaa tiejaoston, mihin kaupunkikehityslautakunta valitsee kolme jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä. Tiejaoston puheenjohtajan tulee olla kaupunkikehityslautakunnan jäsen. Muiksi jäseniksi ja varajäseniksi voidaan valita myös muita kuin kaupunkikehityslautakunnan jäseniä.

Tiejaoston jäsenet ja varajäsenet

Pj. Pirkka Lappalainen, varalla Esko Pulakka
Vpj. Matti Haapala, varalla Merja Techtolin
Tuula Valkama, varalla Marko Leppänen