Ulkomainonta kuntavaaleissa 2021 Nokialla

Ulkomainonnan vaalimainostelineet pystytetään kaupungin toimesta yhdeksään (9) eri kohteeseen karttaan merkityille paikoille. Ulkomainonnan saa aloittaa 19.5.2021. Kuhunkin kohteeseen tulee yksitoista (11) vaalimainospaikkaa. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, lueteltuna vasemmalta oikealle, määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Ehdokaslistojen yhdistelmä vahvistetaan 14.5.2021.

Vaalimainokset saa sijoittaa tauluihin molemmin puolin. Yhden vaalimainospaikan taustalevyn koko on: leveys 80 cm x korkeus 120 cm.

Ehdokkaita asettanut ryhmä voi noutaa vaalimainostelineisiin tulevien vaalimainosten taustalevyt kaupungin varikolta ja huolehtia vaalimainosten viemisestä paikoilleen itse.

Ehdokkaita asettaneet ryhmät voivat myös toimittaa kaupungin vaalimainostelineisiin kiinnitettävät julisteet varikolle liimattavaksi ja toimitettavaksi telineisiin. Julisteet tulee tällöin toimittaa varikolle ma 17.5.2021 klo 10 mennessä, jotta ne saadaan vietyä vaalimainostelineisiin ulkomainonnan aloittamiseen 19.5.2021 mennessä.

Nokian kaupungin varikko sijaitsee osoitteessa Nokian valtatie 31. Vaalimainosten taustalevyjen noudon tai julisteiden toimittamisen tarkempi ajankohta tulee sopia varikon yhteyshenkilön kanssa. Yhteyshenkilönä toimivat seuraavat henkilöt:

  • Niina Kiviharju, puh. 040 779 9177, nina.kiviharju@nokiankaupunki.fi
  • Pertti Koivisto, puh. 044 486 1003, pertti.koivisto@nokiankaupunki.fi

 

Ehdokkaita asettaneet ryhmät vastaavat vaalimainosten kunnosta ja rikkoutuneiden vaihtamisesta.

Karttaan on merkitty vapaata vaalimainostusta varten tarkoitetut paikat. Vaalimainonta kielletään karttaan merkityillä asemakaava-alueilla muualla kuin karttaan merkityillä paikoilla.

Ulkomainonnan kartta 2021 (pdf)

Luvattomiin paikkoihin sijoitetut vaalimainokset poistetaan kaupungin toimesta ja poistamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan laskuttaa mainosten asettajalta.

Kaupunki poistaa vaalimainostelineissä olevat mainokset 14.-15.6.2021 välisenä aikana, elleivät mainosten asettajat ole niitä sitä ennen poistaneet. Muualla kuin vaalimainostelineissä olevat mainokset tulee poistaa asettajien toimesta ehdottomasti 15.6.2021 mennessä.