Kotiäänestys, laitosäänestys ja ulkomailta äänestäminen

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kotiäänestyksen ilmoittautumislomaketta käyttäen täyttämällä lomakkeen yläosa ja palauttamalla lomake alla olevaan osoitteeseen:

Nokian kaupungin keskusvaalilautakunta

PL 2

37101 NOKIA

(Käyntiosoite: Kaupungintalo, 2. kerros, kirjaamo, Harjukatu 23, 37100 NOKIA).

tai puhelimitse soittamalla numeroon:

  • 044 486 0905, hallintojohtaja Hanna Vuojela
  • 050 395 6376, asiakirjahallinnon suunnittelija Johanna Soikka-Kuusenoksa
  • 03 5652 0010, kirjaamo

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Äänestäminen laitoksessa

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt (ei henkilökunta).

Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys ja se tapahtuu yhtenä tai enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä vaalitoimikunnan organisoimana.

Äänestäminen ulkomailta

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään 11.6.2021. Vastaat itse siitä, että äänesi on perillä ajoissa, joten tilaathan asiakirjat hyvissä ajoin. Ennakkoäänestys ulkomailta tapahtuu 2.-5.6.2021 välisenä aikana.

Kirjeäänestysasiakirjojen tilauslomake