Europarlamenttivaalit 2019

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi.

Euroopan parlamentin jäsenten enimmäismäärä on 751. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä. Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä vuoden 2019 vaaleissa on 14. Europarlamenttivaaleissa ehdokkaat ovat samat koko maassa.

Aikataulu

Seuraavat europarlamenttivaalit järjestetään sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa on 15.-21.5.2019 ja ulkomailla 15.-18.5.2019.

Äänioikeus ja henkilöllisyyden todistaminen äänestettäessä

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta sekä muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80.päivänä ennen vaalipäivää (viim. 7.3. ennen klo 16) ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin. Lisätietoja äänioikeudesta täällä.

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennen äänestämistä. Äänestäjän tulee ottaa mukaan äänestyspaikalle todistus henkilöllisyydestään esim. henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja. Jos äänestäjällä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Sitä haettaessa tarvitaan kaksi passikuvaa.

Äänestäminen vaalipäivänä 26.5.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Vaalipäivän äänestyspaikka määräytyy kotiosoitteen perusteella. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20.

001 Keskusta Uimahalli Välikatu 24
002 Kankaantaka Kankaantaan koulu Ilkantie 6
003 Myllyhaka Alhoniityn koulu Nokitie 3
004 Asemantaka Alhoniityn koulu Nokitie 3
005 Haavisto Harjuniityn koulu Lautamiehenkatu 1
006 Koskenmäki Nokian koulu Puutteenkuja 5
007 Ketolanmäki Koskenmäen koulu Ketolanmäenkatu 2
008 Siuro Linnavuoren koulu Linnavuorentie 17
009 Tottijärvi Tottijärven koulu Opintie 1
010 Vihola Viholan koulu Toukokatu 1

Ennakkoäänestys

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Nokian kaupungissa voi äänestää seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa 15.-21.5.

  • Prisma, Yrittäjäkatu 10 (ennakkoäänestyspiste lähellä Noste-kioskia vastakkaisella puolella)
  • K-Supermarket Löytis, Kyyninkatu 22 (ennakkoäänestyspiste sisäänkäynnin yhteydessä, tuulikaapista sisään tullessa oikealla)
  • K-Citymarket, Nuijamiestentie 5 (ennakkoäänestyspiste kauppakeskuksen käytävällä, lähellä Nanson myymälää)

Kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa on samat aukioloajat:

  • ke-pe 15.-17.5. klo 9.00-19.00
  • la 18.5. klo 10.00-16.00
  • su 19.5. klo 11.00-16.00
  • ma-ti 20.-21.5. klo 9.00-20.00

Ennakkoäänestys laitoksissa

Vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä laitoksissa ennakkoäänestyksenajanjakson aikana erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Laitosäänestys järjestetään seuraavissa yksiköissä: terveyskeskussairaalan Nokian ja Lempäälän yksiköt, Pitkäniemen sairaala, Vihnuskoti ja Nokian Hoivakoti, Sofiakylä, Mainiokoti Arwola Nokia, Mainiokoti Nokia, Attendo Linnavuori palvelukoti, Attendo Fredrik hoivakoti, Esperi Hoivakoti Villa Niemi, Esperi Koti Harjuniitty, Esperi Hoivakoti Iiris, Esperi Koti Vihola, Siunaukselakoti sekä Ykköskoti Nokia.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut (esimerkiksi vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi), että hän ei pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva, kaupungin kanssa omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja, jos Nokia on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen voi osallistua vain äänioikeutettu, jolla on siihen edellä mainittu oikeus ja joka on siihen määräajassa ilmoittautunut.

Europarlamenttivaalien kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 14.5. ennen kello 16.00. Ilmoituksen Nokian kaupungin keskusvaalilautakunnalle voi tehdä puhelimitse numeroon 050 395 6376 (Johanna Soikka) tai 044 486 0905 (Hanna Vuojela). Ilmoituksen voi tehdä myös lomakkeella, joka on tulostettavissa vaalit.fi-verkkosivuilta.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjakson aikana. Kotiäänestyksen tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan erikseen jokaiselle kotiäänestykseen ilmoittautuneelle.