Ulkomainonta eduskuntavaaleissa 2023

Eduskuntavaaleissa 2023 kaupunki pystyttää ulkomainonnan vaalimainostelineet yhdeksään eri kohteeseen karttaan merkityille paikoille. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, lueteltuna vasemmalta oikealle, määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista, keskiviikkona 15.3.2023.

Eduskuntavaalien 2023 ulkomainonnan kartta (pdf)

Liitteenä olevaan karttaan on kaupungin telineiden sijaintipaikkojen lisäksi merkitty vapaata vaalimainostusta varten tarkoitetut paikat. Näille paikoille saa asettaa omia vaalimainoksia ilman erillistä lupaa 15.3.2023 alkaen, kunhan ne on sijoitettu turvallisesti ja lainsäädäntöä noudattaen. Vaalimainonta kielletään karttaan merkityillä asemakaava-alueilla muualla kuin karttaan merkityillä paikoilla. Luvattomiin paikkoihin sijoitetut vaalimainokset poistetaan kaupungin toimesta ja poistamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan laskuttaa mainosten asettajalta.

Ehdokkaita asettaneet ryhmät vastaavat vaalimainosten kunnosta ja rikkoutuneiden vaihtamisesta koko ulkomainostusajan, myös kaupungin telineissä olevien julisteiden osalta.

Kaupunki poistaa vaalimainostelineissä olevat mainokset 3.-4.4.2023 välisenä aikana, elleivät mainosten asettajat ole niitä sitä ennen poistaneet. Muualla kuin vaalimainostelineissä olevat mainokset tulee poistaa asettajien toimesta ehdottomasti tiistaihin 4.4.2023 mennessä. Mikäli muualla kuin telineissä olevia mainoksia ei ole poistettu tiistaihin 4.4.2023 mennessä, poistamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan laskuttaa mainosten asettajalta.

Ohjeet kaupungin vaalimainostelineiden käyttämisestä

Kaupungin pystyttämissä vaalimainostelineissä yhden vaalimainospaikan taustalevyn koko on leveys 80 cm x korkeus 120 cm. Vaalimainokset saa sijoittaa tauluihin molemmin puolin.

Ehdokkaita asettanut ryhmä voi noutaa vaalimainostelineisiin tulevien vaalimainosten taustalevyt kaupungin varikolta ja huolehtia vaalimainosten viemisestä paikoilleen itse.

Ehdokkaita asettaneet ryhmät voivat myös toimittaa kaupungin vaalimainostelineisiin kiinnitettävät julisteet varikolle liimattavaksi ja toimitettavaksi telineisiin. Julisteet tulee tällöin toimittaa varikolle ma 13.3.2023 klo 10 mennessä, jotta ne saadaan vietyä vaalimainostelineisiin ulkomainonnan aloittamiseen 15.3.2023 mennessä.

Nokian kaupungin varikko sijaitsee osoitteessa Nokian valtatie 31. Vaalimainosten taustalevyjen noudon tai julisteiden toimittamisen tarkempi ajankohta tulee sopia varikon yhteyshenkilön kanssa. Yhteyshenkilönä toimii Niina Kiviharju, puh. 040 779 9177.