Kotiäänestys eduskuntavaaleissa 2023

Jos olet iäkäs, liikuntavammainen tai pysyvästi sairas etkä pääse liikkumaan äänestyspaikalle, voit pyytää tukea äänestääksesi kotona.

Oikeus äänestää kotona

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut (esimerkiksi vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi), että hän ei pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva, kaupungin tai hyvinvointialueen kanssa omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja, jos Nokia on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen toimittaminen

Äänestyksen ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan määräämä kotiäänestyksen vaalitoimitsija. Kotiäänestyksessä tulee toimitsijan ja äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö. Mikäli äänestäjällä ei ole nimetä tehtävään sopivaa henkilöä, toimii vaalitoimitsijan työpari toimituksen todistajana.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksoon 22.–28.3.2023 sijoittuvana arkipäivänä. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan puhelimitse etukäteen jokaiselle kotiäänestykseen ilmoittautuneelle.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa oma tai esimerkiksi läheisen puhelinnumero, johon ajankohdasta ilmoitetaan.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua soittamalla Nokian kaupungin kirjaamoon numeroon 03 5652 0010 tai keskusvaalilautakunnan sihteerille, lakimies Minni
Leskiselle numeroon 040 549 7245.

Ilmoittautua voi myös lomakkeella, joka on tulostettavissa vaalit.fi-verkkosivuilta. Lomake tulee toimittaa Nokian kaupungin kirjaamoon osoitteeseen
Harjukatu 23, 37100 Nokia (kirjaamo on auki ma-pe klo 9-15, ti 21.3. klo 9-16. Sisäänpääsy ovipuhelimella.) tai sähköpostitse kirjaamo@nokiankaupunki.fi. Ilmoituksen voi tehdä myös toinen henkilö äänestäjän pyynnöstä.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 21.3.2023 kello 16 mennessä. Määräaika on ehdoton. Määräajan jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei vaalilain mukaan voida hyväksyä.