Aluevaalit 2022

Aluevaalien 2022 tarkastuslaskenta on valmistunut. Aluevaalilautakuntien vahvistamat aluevaalien tulokset löytyvät nyt vaalit.fi-sivuston tulospalvelusta. Tässä suora linkki Pirkanmaan hyvinvointialueen vaalituloksiin. 

———————————————————————————————————————

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa tarkoitetun sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen (HE 241/2020). Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset, ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti.

Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Uudenmaan, Varsinais-Suomen sekä Pirkanmaan hyvinvointialueille valitaan 79 valtuutettua.

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Vaalien muita tärkeitä ajankohtia ovat:

  • ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle viim. 14.12.2021 ennen klo 16
  • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot) 23.12.2021
  • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 11.1.2022
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 11.1.2022 klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa 12. – 18.1.2022
  • ennakkoäänestys ulkomailla 12. – 15.1.2022
  • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset 26.1.2022
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022

Koronaohjeita äänestäjille

Oikeusministeriö ja THL valmistelevat aktiivisesti korona-ajan edellyttämiä toimia ja ottavat vaalijärjestelyissä huomioon epidemiatilanteen kehittymisen. Tammikuussa 2022 kaikki halukkaat ovat ehtineet saada kaksi koronarokoteannosta.

Vaalit tullaan järjestämään tammikuussa 2022 epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä. Äänestäjille jo tutuksi tulleet varotoimet (käsihuuhde, maski ja väljempi jonotus) ovat käytössä tarvittaessa myös aluevaaleissa.