Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito

Kiinteistönhoidon tehtävänä on ylläpitää kaupungin omistamien rakennusten kuntoa. Kiinteistönhoitoon kuuluu laitejärjestelmien, rakenteiden ja vastaavien ylläpitävä hoito, kiinteistönhuolto ja korjaus. Siivouksesta vastaa kaupungin siivuospalvelut.

Kiinteistöjen ylläpitoon kuuluu rakennuksen kunnon jatkuva seuranta ja korjaustarpeiden selvittäminen. Jokaisen käyttäjän on kuitenkin hyvä havainnoida kiinteistötekniikan toimivuutta ja kiinteistön yleiskuntoa, ja tarvittaessa kertoa havaitsemistaan epäkohdista kohteen yhteyshenkilölleen tai sähköpostilla osoitteeseen tilapalvelut@nokiankaupunki.fi.