Kuntayhteistyö

Tampereen kaupunkiseutu

Tampereen kaupunkiseudun punaoranssikeltainen tunnus.

Mikä on Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, ja mitä se tekee?

Tampereen kaupunkiseutu on kahdeksan kunnan muodostama yhtenäinen talousalue. Siihen kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Seututason yhteistyötä toteuttaa kuntien yhdessä perustama Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Yhteistyön tavoitteena on luoda asukkaille ja yrityksille sujuvan arjen edellytykset kuntarajoista riippumatta sekä vahvistaa yhdessä seudun vetovoimaa.

Seutuyhteistyö on Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteiseen päätöksentekoon perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi. Seutuyhteistyön perustan muodostaa jäsenkuntien valtuustojen hyväksymä Tampereen kaupunkiseudun strategia 2016.  Siinä seutuyhteistyön keskeisimmiksi osa-alueiksi on sovittu yhdyskuntarakenteen suunnittelu, palveluyhteistyö ja elinkeinoyhteistyö. Kehittämisen näkökulmia ovat turvallisuuteen, viihtyisyyteen, kestävään kehitykseen, kansainvälisyyteen ja tietoyhteiskunnan kehitykseen liittyvät teemat.

Seutuyhteistyö ja päätöksenteko

Seutuyhteistyön hankkeiden valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuu sekä jäsenkuntien luottamushenkilöitä että virkamiehiä. Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymäkokous, joka mm. valitsee seutuhallituksen jäsenet sekä hyväksyy seutuyhteistyön talousarvion.

Seutuhallituksen tehtävänä on käynnistää yhteistyöhankkeita sekä tehdä esityksiä jäsenkunnille seudullisten ratkaisuista. Seutuhallituksessa on 13 kuntien johtavista luottamushenkilöistä valittua jäsentä. Nokian edustaja seutuhallituksessa on Jarmo Kork. Seutuhallituksen puheenjohtaja on pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Toimikausi on neljä vuotta.

Asioiden ensimmäinen selvitys ja valmistelu tehdään seututyöryhmissä, jotka selvittävät ja valmistelevat omaan erikoisalaansa liittyviä yhteisiä asioita. Työryhmät koostuvat jäsenkuntien asiantuntijoista, ja niillä on kuntien yhteistyön kehittymisessä ja toteutumisessa keskeinen rooli. Nämä työryhmät ovat:

  • Maankäyttö, asuminen ja liikenne
  • Hyvinvointipalvelut
  • Infrapalvelut
  • Tietohallinto
  • Viestintäverkosto