Teollisuusperinne

Nokian teolliset juuret ovat pitkät. Knut Fredrik Idestamin toimesta syntyi puuhiomo Nokianvirran pohjoisrannalle jo vuonna 1868. Se oli alku voimakkaalle teolliselle kehitykselle, joka jatkuu yhä.

Nokian tehdasyhteisön kehityksen alkuvaiheisiin voi tutustua Pirkanmaan teollisuushistoriallisella Akseli-sivustolla. Sivut on koottu Nokian, Tampereen, Valkeakosken, Mäntän ja Haverin yhteishankkeena. Kunkin paikkakunnan omat lähtökohdat ovat vaikuttaneet sivujen rakenteeseen ja esitystapaan. Akseli tutkii erityisesti rakennetun ympäristön muotoutumista ja teollisen elinkeinon vaikutusta ihmisen elämään 1800-luvulta lähtien. Hankkeen rahoittivat ao. kunnat sekä Opetusministeriön Sisältö-Suomi -hanke.

Elämää paperi- ja kumitehtaiden yhteisössä 1920- ja 1930-luvuilla valottaa Outi Koiviston ja Seija Kuhlmanin Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen laitoksella säilytettävästä aineistosta laatima kooste. Äänite- ja kuvamateriaali on koottu vuonna 1973 silloiselle kansanperinteen laitokselle professori Erkki Ala-Könnin johdolla.

Nokian kehittymiseen teollisena yhteisönä ja Nokian teollisuuden kehitykseen voi paneutua parhaiten tutustumalla kirjallisuuteen:

Blomgren Christer (toim.) Rautainen leipäpuu. Muistoja ja muistelmia Elektrometallurgiska Ab:n ja Vuoksenniska-yhtiön tehtailta ja kaivoksilta. Sulkava 1999.
Bonsdorff, Lars G. von: Nokia Osakeyhtiö 1865–1965. Helsinki 1965.
Heikkilä, Anna-Liisa (toim.) Muinaislinnan kupeessa. Asuminen ja eläminen Linnavuoren teollisessa yhdyskunnassa tehtaan perustamisvaiheista 1960-luvulle. Nokian kaupungin kulttuurilautakunnan julkaisuja. Tampere 2000.
Häikiö, Martti: Nokia Oyj:n historia 1–3. Helsinki 2001.
Koivisto, Tuomo: Molemmin puolin kuohuvan kosken. Nokian Pyryn pitkä taival 1905–2005. Tampere 2005.
Koivuniemi, Jussi: Nokian kumitehtaan lakko 1928–1929. Nokia 1991.
Koivuniemi, Jussi – Kaarninen, Mervi – Kaarninen, Pekka: Nokian ja Pirkkalan historia. Forssa 1994.
Koivuniemi, Jussi: A Town Created by the Factories. Vammala 1998.
Koivuniemi, Jussi: Tehtaan pillin tahdissa. Nokian tehdasyhdyskunnan sosiaalinen järjestys 1870–1939. Bibliotheca Historica 64. Helsinki 2000.
Lovio, Raimo: 70 yhteisen kamppailun vuotta. Nokian kumitehtaan ammattiosasto 1914–1984. Tampere 1984.
Nieminen, Esko (toim.) Siuron Työväenyhdistys 100 vuotta 1904–2004. Nokia 2005.
Palo-oja, Ritva ja Willberg, Leena (toim.) Kumi. Kumin ja Suomen kumiteollisuuden historia. Tampereen museoiden julkaisuja 42. Tampere 1998.
Puutio, Päivi – Stenvall, Kirsti: Nokian Työväenyhdistyksen historiaa sadalta vuodelta. Turenki 1995.
Rantanen, Keijo: Patruunan suojasta markkinoiden armoille. Paperiliiton Nokian osasto 2 1905–2005. Tampere 2006.
Selin, Markku (toim.) Siuron Voimistelu- ja urheiluseura Tuisku ry 1905–2005. Nokia 2005.
Tammisto, Marketta (toim.) Nokian Mylly 50 vuotta. Tampere 1992.
Toivola, Olavi: Puusta pehmopaperiin. Nokian Paperin historia 1865–2005. Jyväskylä 2005.
Vahala, Tellervo: Ihmisten Nanso. Tampere 1996.
Vilppo, Marja-Liisa: Nokian työväenasutus 1868–1939. Turun yliopiston kansatieteen laitoksen toimituksia 9. Turku 1983.
Rantanen, Keijo: In the Shadow of Nokia teoksessa Living Industrial past – Perstepective to industrial history in the Tampere region.Toim. Keijo Rantanen. Tampere Museoms publications 110. Tampere, 2010.
Rantanen, Keijo: ”Aika entinen ei koskaan enää palaa” – Elämää Nokian tehdaspaikkakunnalla teoksessa Onnen aika? – valoja ja varjoja 1950-luvulla. Toim. Kirsi-Maria Hytönen & Keijo Rantanen. Atena Kustannus 2013.
Rantanen, Keijo: Työläisten puolella. Nokian kumityöväen ammattiosasto 1914–2014. Nokian Kumityöväen ammattiosasto ry. Tampere, 2014.