Nokian monimuotoisuusohjelma

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa. Kaupungit ja kunnat ovat suuria maanomistajia, joiden toimilla ja valinnoilla on suuri vaikutus monimuotoisuuden tulevaan kehityskulkuun. Nokian kaupunki edistää luonnon monimuotoisuutta kaupunginvaltuuston 8.6.2020 hyväksymällä Nokian kaupungin monimuotoisuusohjelmalla 2019-2025. Ohjelman valmistelusta on vastannut kaupunkikehityspalvelut.

 

Monimuotoisuusohjelma koostuu kuudesta tavoitteesta sekä näiden alle sijoitetuista toimenpiteistä. Monimuotoisuusohjelman tavoitteet ovat:

1.      Kaupungin ekologinen verkosto on kattava ja toimiva

2.      Nokian arvokkaat luontokohteet ja eliölajisto säilyvät

3.      Vieraslajien leviäminen pysäytetään

4.      Vesialueiden tilaa parannetaan

5.      Lähiluonto ja talousmetsät ovat monimuotoisia

6.      Nokian asukkaat, päättäjät ja kaupungin henkilökunta ovat tietoisia Nokian luonnon erityispiirteistä ja kantavat vastuun luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä

Kukkiva lehtoneidonvaippa

Nokian kaupungin monimuotoisuusohjelma 2019-2025 (pdf, 5,4 Mt)

Kaupunginvaltuuston päätös monimuotoisuusohjelman hyväksymisestä (pdf, 80 Kt)