Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tavoitteeseen pyritään niin maailmanlaajuisen, alueellisen kuin paikallisenkin työn kautta ja toteutuminen on myös jokaisen kansalaisen vastuulla. Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, joka jaetaan yleensä kolmeen toiminnalliseen ulottuvuuteen: ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaalis-kulttuuriseen.

Nokian kaupunki edistää kestävää kehitystä alueellaan yhdessä naapurikuntien kanssa. Pyrkimyksenä on taloudellisen toiminnan sovittaminen luonnon asettamiin reunaehtoihin ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen unohtamatta sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Lisää tietoa kestävästä kehityksestä löydät ympäristöministeriön sivuilta.

Ympäristökasvatusviikko

Ympäristönsuojeluyksikkö toteuttaa kestävää kehitystä mm. koordinoimalla vuosittain järjestettävän ympäristökasvatusviikon. Viikon tehtävänä on tutustuttaa lapset ja nuoret ympäristöön, luontoon, kierrätykseen, kestävään kehitykseen ja ympäristöteknologiaan liittyviin aiheisiin eri näkökulmista. Viikon avulla halutaan edistää lasten ympäristötietoisuutta ja opastaa heitä kestäviin elämäntapoihin sekä luonnon arvostukseen.

Kolmen helmen joet- hankkeen raakkunäyttelyn satoa. Näyttely oli osa ympäristökasvatusviikon ohjelmaa.