Lintutornit, laavut ja nuotiopaikat

Nuotiopaikat ja laavut

Luodon saari

Pyhäjärvessä sijaitsevalla, 88 hehtaarin suuruisella saarella, on viisi merkittyä ja huollettua tulentekopaikkaa. Näistä neljässä on tilaa telttailla. Jokaiselle leiripaikalle on varattu polttopuita, niiden pilkkomista varten on hyvä ottaa mukaan oma kirves. Vaikka leiripaikat on varustettu myös roskalaatikoilla, olisi toivottavaa, että retkeilijät toisivat etenkin isommat roskamäärät itse pois.

Kivikesku

Kivikeskujärven 37 hehtaarin suuruinen luonnonsuojelualue sijaitsee Porintien pohjoispuolisella järviylängöllä. Polku luonnonsuojelualueelle lähtee Koukkujärventieltä noin kilometri Kankaantaan kisan majan jälkeen. Järven kaakkoisrannalla on kaksi huollettua nuotiopaikkaa, mutta oma kirves on hyvä olla mukana. Telttailu on rauhoituspäätöksen mukaan kielletty

Ruutana

Ruutanajärven 27 hehtaarin suojelualue sijaitsee Siurossa. Järvelle pääsee kulkemalla vanhaa, puron vartta seurailevaa polkua. Järven ympärillä on vanhaa lehtomaista kangasmetsää, missä asustaa monipuolinen linnusto. Laskupuron ympäristö on rehevää lehtoa, jossa kasvaa komeita pähkinäpensaita. Ruutanan rannalla on hoidettu nuotiopaikka retkeilijöiden käyttöön.

Nuijalampi

Laavu sijaitsee noin kilometri Kivikeskulta länteen metsätien ja hiihtoladun varressa. Laavulle pääsee parhaiten Koukkujärven hiihtomajalta tai Hopeatieltä. Laavulla on valmiit nuotiopuut.

Lintutornit

Knuutila

Lintutorni sijaitsee Siuron Knuutilassa, Lukkilansalmen ja Alasenlahden pohjoispuolella. Matkaa Nokian keskustasta tulee noin seitsemän kilometriä. Siurontieltä on ennen Siuron keskustaa opaste vasemmalle Knuutilan kartanolle. Tornille pääsee kun jatkaa kartanolta kävellen ohi menevää tietä noin 400 metriä.

Kuloveteen kuuluvan Alasenlahden alue on hyvä tarkkailukohde etenkin keväällä kun sula ei ole vielä edennyt kovin pitkälle. Näihin aikoihin on nähty paljon muun muassa laulujoutsenia, taveja, sinisorsia ja haapanoita. Uivelo ja kanadanhanhi ovat myös tuttuja vierailijoita. Loppusyksystä alue on jälleen joutsenten suosiossa, alkutalvesta lahdella tavataan myöhäisiä vesilintuja. Tornista kannattaa tarkkailla myös muuttolennossa olevia kurkia ja kotkia sekä Kulovedellä pesimälajeina esiintyviä kyhmyjoutsenia ja kalasääskiä

Markluhdanlahti

Markluhdanlahti on Pyhäjärven Pappilanselän pohjoisin lahti, joka sijaitsee Nokian keskustan itäpuolella. Lahden kaakkoispuoliselta niemekkeeltä voi tarkkailla Markluhdan linnustoa, vaikka itse Pappilanselälle ei näekään.

Pyörällä ja kävellen alueelle pääsee Markluhdanraittia pitkin sekä Pitkäniemen, että keskustan suunnasta. Lammaslaitumen itäreunasta laidunalueen läpi lähtee polku kohti niemeä. Polku on ajoittain märkä.

Niemen vanha lintutorni on suljettu huonon kunnon vuoksi. Syksyllä 2021 niemekkeelle vanhan lintutornin tilalle rakennetaan uusi luontolava ja samalla esteetön luontopolku lammaslaitumen halki.

Kesäinen kuva Markluhdanlahdesta
Markluhdanlahti