Luonnon virkistyskäyttö

Nokian luontoon tutustuminen on helppo aloittaa Hakavuoren, Maatialanharjun ja Luodon saaren luontopoluilta. Nuotiopaikkoja löytyy Kivikeskujärveltä, Luodon saarelta sekä Ruutanajärveltä. Lintuja voi bongailla Markluhdanlahden ja Siuron Knuutilan lintutorneista.

Saat kohteista tietoa tarkentamalla ja klikkaamalla kartan kohteita.