Kosmoksenkadun katusuunnitelma välillä Taivaankannenkatu- Satelliittikatu

Kuulutus: katusuunnitelma

 

Nokian kaupungin kaupunkikehityksen infrapalveluissa, os. Harjukatu 21

3. kerros, pidetään yleisesti nähtävillä 17.11.–1.12.2022 seuraava katusuunnitelma:

 

Kosmoksenkatu

Välillä Taivaankannenkatu – Satelliittikatu

Katu sijaitsee 8. kaupunginosassa (Harjuniitty).

Katusuunnitelmamuutoksessa esitetään suojateiden ja saarekkeiden rakentaminen.

Suunnitelma on nähtävillä Nokian kaupungin internet-sivulla www.nokiankaupunki.fi/nahtavillaolevatsuunnitelmat sekä viraston ilmoitustaululla (Harjukatu 21, 3. kerros). Mahdolliset muistutukset suunnitelmasta on jätettävä kirjallisesti nähtävilläoloaikana osoitteella: Nokian kaupunki, Kaupunkikehityspalveluiden kirjaamo, Harjukatu 21, 37100 Nokia tai kaupunkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa suunnitteluinsinööri Kyösti Välimaa p.

050 395 1403.

 

Nokialla 17.11.2022

Kaupunkikehityslautakunta

 

Liite:

Kosmoksenkatu_suojatiet ja saarekkeet asemapiirustus (pdf)