Haavistontie välillä Mutkakatu asemakaavaraja (Plenskantie)

Kuulutus: katusuunnitelma

Nokian kaupungin kaupunkikehityspalveluiden infrapalveluissa, os. Harjukatu 21

3. kerros, pidetään yleisesti nähtävillä 15.9.2022–29.9.2022 seuraava katusuunnitelma:

Haavistontie

välillä Mutkakatu – asemakaavaraja (Plenskantie)

Katu sijaitsee 7. kaupunginosassa (Haavisto)

Suunnitelmassa esitetään kevyenliikenteenväylän rakentaminen.

 

Suunnitelmat ovat nähtävillä Nokian kaupungin internet-sivulla www.nokiankaupunki.fi/nahtavillaolevatsuunnitelmat sekä viraston ilmoitustaululla (Harjukatu 21, 3. kerros). Mahdolliset muistutukset suunnitelmasta on jätettävä kirjallisesti nähtävilläoloaikana osoitteella: Nokian kaupunki, Kaupunkikehityspalveluiden kirjaamo, Harjukatu 21, 37100 Nokia tai kaupunkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi.

Lisätietoja suunnitelmista antaa suunnittelija Tero Juvakka p. 044 906 1284.

Nokialla 15.9.2022
Kaupunkikehityslautakunta

 

Liitteet:

 

Haavistontie_asemapiirustus (pdf)

Haavistontie_pituusleikkaus (pdf)

Haavistontie_tyyppipoikkileikkaukset (pdf)