Viherympäristön rakentaminen ja ylläpito

Infrapalveluiden kunnossapitämien puistojen hoito- ja ylläpito on näkyvää toimintaa. Viheralueille tehtäviin hoitotoimenpiteisiin kuuluvat kaikki puistojen hoitoon liittyvät työtehtävät nurmikonleikkuusta kesäkukkiin ja puista pensaisiin.

Pyrimme luomaan viheralueilla viihtyisän, virikkeellisen ja arvoja huomioon ottavan kaupunkiympäristön. Suunnitteluamme ohjaa asemakaavassa esitetyt linjaukset. Puistojen ja viheralueiden suunnittelua tehdään pääosin kaupungin omana työnä. Suunnitelmien hyväksymisestä vastaa kaupunkikehityslautakunta. Kaavoitetun alueen viherympäristö koostuu rakennetuista viheralueista ja taajamametsistä.

Viheralueiden rakentamisella pyrimme houkuttelevan ympäristön luomiseen sekä viheralueiden arvon säilyttämiseen. Puistot ja leikkipaikat rakennutetaan kaupungin toimesta.

Tehtävänämme on hoitaa kaupungin ylläpitämiä viheralueita, puistoja sekä leikkikenttiä. Näillä alueilla hoidamme istutukset, rakenteet, kalusteet ja muut laitteet.