Villenkenttä

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.1.2020 23 §:ssä Puistojen ja ulkoliikunta-alueiden työohjelman 2020, jonka mukaan Keskusleikkipaikkojen, lähileikkipaikkojen ja monitoimipuistojen rakentamisen varattu määräraha kohdennetaan Jalavapuistossa sijaitsevan Villenkentän peruskorjaukseen.

Villenkenttä on vuoden 2017 päätöksen mukaan yksi keskusleikkipaikoista, mutta puiston varustetaso on nykyisellään vaatimaton; vain keinu ja hiekkalaatikko. Lapsia Villenkentän ympäristössä asuu runsaasti: alle 500 metrin etäisyydellä puistosta asuu 0-3-vuotiaita lapsia yli 60, 4-6-vuotiaita myös yli 60 ja alakouluikäisiä lähes 150 lasta. Puiston kunnostamista on toivottu vuosia ja sitä käyttää päivittäiseen ulkoiluun myös monta perhepäivähoitajaa hoitolastensa kanssa.

Lautakunnan hyväksymän työohjelman jälkeen Nokian kaupungin infrapalvelut on kilpailuttanut Villenkentän toteuttamisen KuHa-puitesopimuksen mukaisesti. Ehdotuksista valittiin esivalinnalla kolme parasta, jotka nyt asetetaan nähtäville. Kaikki ehdotukset ovat sisällöllisesti monipuolisia ja toteutuskelpoisia. Kaikissa ehdotuksissa on pelitilaa sekä monipuolisesti elementtejä niin pienten kuin isompien lasten leikkiin. Tavoitteena on ollut, että puisto houkuttelee koko perhettä viettämään siellä aikaa yhdessä.

Ehdotukset ovat nähtävillä 16.-24.6.2020 välisen ajan. Eniten ääniä saanut ehdotus valitaan toteutuksen pohjaksi.

Tutustu kolmeen ehdotukseen ja äänestä suosikkiasi kyselyn kautta

Ehdotus 1: Lappset (pdf)

Ehdotus 2: Leikkiset (pdf)

Ehdotus 3: Puuha (pdf)

Vastaa Villenkentän verkkokyselyyn