Maan- ja lumenkaatopaikat

Pirkanmaan Jätehuolto Oy ottaa vastaan maa-aineksia Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksella.

Lumenkaatopaikat

Ympäristönsuojelumääräysten mukaan lumien kaataminen vesistöihin on kielletty. Tällä hetkellä Nokian kaupungilla ei ole lumenkaatopaikkaa.