Katujen rakentaminen ja ylläpito

Hoidamme ja vastaamme asemakaava-alueella olevien katujen sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidosta. Kaikille kaduille on määritelty kunnossapitoluokitus, joka määrittelee kunnossapitotoimenpiteiden laatutason. Nokialla kadut on jaettu kolmeen hoitoluokkaan. Ensimmäinen hoitoluokka on vilkkaat pääkadut, toinen hoitoluokka on pää- ja kokoojakadut ja kolmas hoitoluokka on tonttikadut.

Kevyen liikenteen väylät on jaettu viiteen hoitoluokkaan. A+-luokka sisältää kevyen liikenteen seudulliset laatukäytävät ja A-luokka sisältää keskusta-alueen keskeiset kevyen liikenteen reitit. B-luokka sisältää pääasiassa asuinalueiden kevyen liikenteen väylät ja C-luokka koskee puistoalueiden kävelyreittejä. Lisäksi osa kaupungin kevyen liikenteen väylistä on määritelty ylläpidettäväksi vain lumettomaan aikaan.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kadut on pidettävä liikenteen edellyttämässä kunnossa. Kaupunki on asettanut kunnossapidon laadulle minimivaatimukset. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa liikenneväylien kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista.

Hoidamme kaupungin liikenneväyliä ympärivuotisesti. Esimerkiksi talvihoitoon kuuluu lumen poisto, liukkauden torjunta ja hiekoitushiekkojen poisto. Lumettomaan aikaan teemme kaduilla monia muita kunnossapidon tehtäviä, kuten esimerkiksi nurmenleikkuuta ja ajoratamaalauksia sekä hulevesijärjestelmän kunnostuksia.

Kiinteistön haltijalle kuuluu oman tonttiliittymän rakentaminen, kunnossapito ja puhtaanapito ympäri vuoden.

Toimi näin

Kunnossapidon palvelunumeroon voi ilmoittaa katu-, liikunta- ja viheralueisiin liittyvät vikailmoitukset.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Liikennevalot ja merkit

Liikennevalojen kunnossapitoon liittyvissä ja liikennemerkkeihin kohdistuuvissa asioissa ota yhteyttä tai Juha Paattakaiseen