Vihnuskadun länsipuolinen urheilualue

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaavaluonnos 15.12.2021 (pdf)
Luonnoksen selostus 15.12.2021 (pdf)

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto

Kaavaehdotus 18.8.2022 (pdf)
Ehdotuksen selostus 18.8.2022 (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)
Keskusurheilukentän rakennusten inventointi 31.5.2022 (pdf)

Suunnittelija: Kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos

Aikataulu
Vireille 2.12.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 2.12.2021
Luonnos nähtävillä 3.3. – 4.4.2022
Ehdotus nähtävillä 20.10. – 21.11.2022
Hyväksyminen:
Voimaantulo:

Hyväksyvä taho: Valtuusto