Planeetankatu 12 ja 14

8. (Harjuniitty) kaupunginosa, korttelin 102 tonttien 6 ja 7 kaavamääräysten muuttaminen kerrosluvun osalta.

Sijaintikartta (pdf)

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaavaluonnos 8.1.2021 (pdf)
Luonnoksen selostus 8.1.2021 (pdf)

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto

Kaavaehdotus 8.1.2021 (pdf)
Selostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Suunnittelija: Kaavasuunnittelija Minna Aittola

Aikataulu
Vireille 18.12.2020
Luonnos nähtävillä 27.1. – 10.2.2021
Ehdotus nähtävillä 31.3. – 14.4.2021
Hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 25.5.2021
Voimaantulo: 14.7.2021

Hyväksyvä taho: Kaupunkikehityslautakunta