Kerhokatu 10, Nokian puhdistamo

1. kaupunginosa, kiinteistön 536-1-3-20 teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen käyttötarkoituksen muutos uutta jätevedenpuhdistamoa varten.

Sijaintikartta (pdf)

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaavaluonnos 9.11.2020 (pdf)
Luonnoksen selostus (pdf)

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto

Kaavaehdotus 14.4.2021 (pdf)
Ehdotuksen selostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)
Lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet (pdf)

Selvitykset

Haaviston asemakaavan meluselvityksen täydennys (pdf)
Ympäristömeluselvitys (pdf)
Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011 (pdf)
Nokian paperitehtaan rakennusinventointi (pdf)
Harjuniityn seisakkeen OYK, laajennusosan luontoselvitys 2020 (pdf)

Suunnittelija: Projektiarkkitehti Jorma Hakola

Aikataulu
Vireille 9.10.2020
Luonnos nähtävillä 18.12.2020 – 28.1.2021
Ehdotus nähtävillä 10.5. – 9.6.2021
Hyväksyminen:
Voimaantulo:

Hyväksyvä taho: Valtuusto