Harjuniityn seisakkeen osayleiskaava ja osayleiskaavan muutos

Kaavoitettava alue käsittää noin 150 ha Nokianvirran ja Siuronvaltatien sekä Porinradan välissä Melon voimala-alueelta paperitehtaan länsiosaan saakka.

Sijaintikartta (pdf)

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaavaluonnos 10.10.2020 (pdf)
Luonnoksen selostus (pdf)

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto

Kaavaehdotus 14.11.2022 (pdf)
Ehdotuksen selostus 14.11.2022 (pdf)
Palautteet ja vastineet luonnoksesta (pdf)

Suunnittelija: Projektiarkkitehti Jorma Hakola

Aikataulu
Vireille 9.3.2020
Luonnos nähtävillä 27.11.2020 – 7.1.2021
Ehdotus nähtävillä 9.1. – 8.2.2023
Hyväksyminen:
Voimaantulo:

Hyväksyvä taho: Valtuusto