Tontinluovutuskilpailu

Nokian kaupunki järjestää tontinluovutuskilpailun ja luovuttaa kaksi uutta kerrostalotonttia Nansotalon korttelista. Tontinluovutuskilpailu alkaa 20.9. ja päättyy 10.12.2021.

Tontit sijaitsevat tulevan matkakeskuksen ja radan pohjoispuolella, Rounionkadun ja Nansonkadun risteyksessä. Kaupunki luovuttaa tontit vuokraamalla tai myymällä ne toimijalle tai toimijaryhmälle, joka esittää kaupunkikuvallisesti laadukkaimman suunnitelman yhden tai molempien tonttien käytöstä. Uusien kerrostalojen rakentaminen voisi alkaa keväällä 2022.

Tontinluovutuskilpailun tuomaristo arvioi kerrostalotonttien käyttösuunnitelmat ja katujulkisivukuvat. Lisäksi huomioidaan ehdotusten asuntojakauman monipuolisuus. Tuomaristo käsittelee kilpailusuunnitelmat työnimillä ilman tietoa toimijan tai toimijaryhmän nimistä.

Kilpailun voittaja ratkaistaan tammikuun 2022 loppuun mennessä. Molemmille kerrostalotonteille valitaan yksi voittajaehdotus, jonka kanssa aloitetaan tontinluovutusmenettely.

Nansotalon viereen on rakennettu kolme kahdeksankerroksista kerrostaloa.
Nokian kaupungin luovuttamat kerrostalotontit sijaitsevat Rounionkadun ja Nansonkadun risteyksessä. Alueelle on jo rakennettu kolme uutta asuintaloa.

AK-tonttien 536-4-22-6 ja 7 -luovutusehdot

Nokian kaupunki luovuttaa myymällä tai vuokraamalla otsikon mukaiset tontit Nanson alueelta osoitteissa Nansonkatu 1 ja 3. Tonttien hinnoittelu perustuu asuinkerrosneliöihin ja niiden myyntihinta on tontin nro 6 osalta 210 euroa/kem2 ja tontin nro 7 osalta 195 euroa/kem2. Vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta. Tontin numero 7 rakennusoikeus on 2600 + t75 ja tontin numero 6 3400 + t100.

Kaupunki luovuttaa tontit toimijoille tai toimijalle, joka esittää kaupunkikuvallisesti laadukkaimman suunnitelman ja asuntojen huoneistokokojakaumaltaan monipuolisimman suunnitelman tontin tai tonttien käytöstä.  Tonttihakuun osallistutaan lähettämällä suunnitelmat ja toimijan yhteystiedot osoitteeseen kaupunkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi.

Toimitettavien suunnitelmien sisältö (esitystapa vapaa)

  • Yleispiirteinen asemapiirros
  • Katujulkisivut
  • Huoneistojakauma
  • Pdf-formaatissa ilman yrityksen tietoja, suunnitelmiin pelkkä ”työnimi”

Suunnitelmat tulee toimittaa viimeistään 10.12.2021. Suunnitelmat arvioi ja laittaa järjestykseen laatuarviointiryhmä. Suunnitelmat arvioidaan tonttikohtaisesti, vaikka toimija olisi hakenut molempia tontteja yhdellä suunnitelmalla. Arvioitavat suunnitelmat laitetaan paremmuusjärjestykseen ja parhaiten menestyneen kanssa käynnistetään tontinluovutusmenettely. Voittajille ilmoitetaan tuloksesta viikolla 51 ja tontinluovutus tapahtuu vuoden 2022 alkupuolella.

Materiaalit suunnittelun pohjaksi

Nansotalon korttelin asemakaava (pdf)
Nansotalon korttelin asemakaavan selostus (pdf)

Suunnitteluun tarvittavat lähtöaineistot (pohjakartta ja asemakaava dwg-formaatissa) tulee tilata sähköpostilla osoitteesta paikkatieto@nokiankaupunki.fi.