Talttakadun länsipään energiahuollon korttelialue

Asemakaavoitus

Julkisesti nähtävillä on:

16. (Lehtimäki) kaupunginosa, energiahuollon alueen laajentaminen Talttakadun länsipäähän. Kaava sisältää sitovan tonttijaon.
(Diaarinumero: NOK/605/2023)

Kaavakartta 8.6.2023 (pdf)
Selostus 2.10.2023 (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Kaava-aineistot ovat nähtävänä Nokian kaupungin internet-sivuilla www.nokiankaupunki.fi/nahtavillaolevatkaavat sekä virastotalon ilmoitustaululla, Harjukatu 21, 3. kerros, 9.11. – 11.12.2023. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti nähtävänäoloaikana osoitteella: Nokian kaupunki, Kaupunkikehityspalveluiden kirjaamo, Harjukatu 21, 37100 Nokia tai kaupunkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi. Muistutuksessa tulee mainita asian suluissa oleva diaarinumero.

Nokialla 9.11.2023
Kaupunkikehityslautakunta