Satama- ja kylpyläalue, Paratiisikatu 2

Asemakaavoitus

Valmisteilla on:

14. (Vihola) kaupunginosa, Nokian Satama- ja kylpyläalueen osan käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto osoitteessa Paratiisikatu 2.
Suunnittelualueella on yhteistä vesialuetta: 536-876-3-1.

Kaavakartta, luonnos A 20.5.2020 (pdf)
Kaavakartta, luonnos B 20.5.2020 (pdf)
Selostus (pdf)

Kaava-aineistot ovat nähtävänä Nokian kaupungin internet-sivuilla www.nokiankaupunki.fi/nahtavillaolevatkaavat sekä virastotalon ilmoitustaululla (Harjukatu 21, 3. kerros) 24.6. – 3.7.2020 ja 27.7. – 17.8.2020.
Mielipiteet on jätettävä kaupunkikehityspalveluiden kirjaamoon kirjallisesti nähtävänäoloaikana osoitteella: Nokian kaupunki, Kaupunkikehityspalveluiden kirjaamo, Harjukatu 21, 37100 Nokia tai kaupunkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi.
Tiedustelut kaavasta projektiarkkitehti Jorma Hakola, puh. 050 395 8759.

Nokialla 24.6.2020
Kaupunkikehityslautakunta