Harjuniityn seisakkeen osayleiskaava ja osayleiskaavan muutos

Osayleiskaavoitus

Julkisesti nähtävillä on:

Harjuniityn seisakkeen osayleiskaava ja osayleiskaavan muutos, kaavoitettava alue käsittää noin 214 ha Nokianvirran ja Siuronvaltatien sekä Porinradan välissä Korvolasta paperitehtaan länsiosaan saakka.
Suunnittelualueella on yhteisiä vesialueita: 536-402-876-1, 536-402-876-2, 536-402-876-3, 536-411-876-2 ja 536-412-876-1.
(NOK/428/05.00.01/2019)

Kaavakartta 14.11.2022 (pdf)
Selostus 14.11.2022 (pdf)
Palautteet ja vastineet luonnoksesta (pdf)

Kaava-aineistot ovat nähtävänä Nokian kaupungin internet-sivuilla www.nokiankaupunki.fi/nahtavillaolevatkaavat sekä virastotalon ilmoitustaululla, Harjukatu 21, 3. kerros, 9.1 – 8.2.2023.
Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti nähtävänäoloaikana osoitteella: Nokian kaupunki, Kaupunkikehityspalveluiden kirjaamo, Harjukatu 21, 37100 Nokia tai kaupunkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi.

Muistutuksessa tulee mainita asian suluissa oleva diaarinumero.

Nokialla 9.1.2023
Kaupunkikehityslautakunta