Kuulutuskäytäntö

Kuulutuskäytäntö kaavoitusyksikössä

 Yleiskaavat sekä vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutoksien vireilletulot sekä kaavaluonnosten nähtäville asettaminen kuulutetaan Nokian Uutiset- lehdessä, kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin verkkosivuilla (Kuulutukset). Vaikutukseltaan ei-merkittävissä asemakaavan muutoksissa vireilletulo kuulutetaan kaavaluonnoksen yhteydessä.

Muut kaavaan liittyvät kuulutukset kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla (Kuulutukset). Näitä kuulutuksia ovat kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen, kaupunginvaltuuston (yleiskaavat sekä merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset) tai kaupunkikehityslautakunnan (ei-merkittävät kaavat) hyväksymiskuulutus sekä lainvoimaisuuskuulutus.

Nokialla 30.1.2019
Kaavoitus