Vuoden Avainteko -tunnustukset koronarokotusten suunnittelutiimille, lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Anette Lehtoselle, kaupungin varhaiskasvatukselle sekä Alhoniityn koululle


Nokian kaupungin Avainteko-tunnustukset myönnettiin nyt toista kertaa. Vuoden Asiakasteko -tunnustus annettiin kahdelle saajalle: koronarokotusten suunnittelutiimille sekä lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Anette Lehtoselle. Työyhteisötekona palkittiin kaupungin varhaiskasvatus. Vuoden Ekoteko myönnettiin Alhoniityn koululle.

Vuoden Avainteko -tunnustuksen vastaanottivat koronarokotusten suunnittelutiimistä Mika Nyman, Heidi Sauramo, Heidi Leppänen ja Heikki Valtonen.

”Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö on hyvin ammattitaitoista ja sitoutunutta palvelemaan nokialaisia. Viime ajat ovat olleet useimmille ammattilaisille erityisen kuormittavia koronapandemiasta johtuen. Siitä huolimatta työyksiköissä on edelleen jaksettu ideoida ja kehittää toimintaa,” iloitsee kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Koronarokotusten suunnittelutiimi on tehnyt menestyksekästä työtä

Vuoden Asiakasteko -tunnustus myönnettiin rokotusten suunnittelutiimille, johon kuuluvat vs. hoitotyön johtaja Heidi Leppäsen lisäksi Outi Törmä, Heidi Sauramo, Mika Nyman, Heikki Valtonen ja Kaisa Hakala. Perusteluissa todetaan, että ryhmä on tehnyt menestyksestä työtä muuttuvissa ja haastavissa olosuhteissa. Tiimi on vastannut kuntalaisten ja median yhteydenottoihin aktiivisesti sekä reagoinut valtakunnallisiin ja alueellisiin uusiin ohjeisiin ja muutoksiin välittömästi.

Kuntalaisten hyvä tiedottaminen, tiivis yhteistyö median ja alueellisen ohjausryhmän kanssa ovat olleet työryhmän prioriteetteja. Nokialaiset ovat antaneet kiitosta sujuvista rokotusjärjestelyistä, terveysturvallisesta rokotustilasta sekä ystävällisestä palvelusta.

Anette Lehtonen on edistänyt lapsiystävällisyyttä sekä lasten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta

Varhaiskasvatuksen suunnittelija ja lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Anette Lehtonen oli keskeisessä roolissa, kun Nokian kaupunki sai Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen ensimmäisenä Pirkanmaalaisena kuntana.

Anette Lehtonen on toiminnallaan johdonmukaisesti edistänyt lapsiystävällisyyden huomioimista Nokian kaupungin kaikkien palvelualueiden toiminnassa. Lasten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisessä hän on huomioinut myös syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret sekä erityisryhmät.

Räätälöidyn työn malli toi Työyhteisöteko-palkinnon

Varhaiskasvatuksen tulosalue on ottanut esimerkillisesti käyttöön räätälöidyn työn mallin. Vuodesta 2018 lähtien varhaiskasvatuksen yksiköt ovat käyttäneet räätälöityä työtä työkyvyn tukena erilaisissa ja eri pituisissa työkykyhaasteissa. Varhaiskasvatus on toiminut työkykyjohtamisen esimerkkinä muille kaupungin yksiköille ja tulosalueille.

Räätälöidyn työn malli tarkoittaa sitä, että työntekijä on tilapäisesti sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä täysipainoisesti kaikkia tehtäväkuvaansa tavanomaisesti kuuluvia töitä. Työntekijä kuitenkin kykenee terveyttään tai toipumistaan vaarantamatta tekemään väliaikaisesti joitakin tehtäväkuvansa töitä tai muita työpaikalla osoitettuja hyödyllisiä töitä.

”Räätälöidyn työn mallin käyttöönoton laajentaminen on keskeisenä tavoitteena Nokialla jatkossakin. On ollut hienoa huomata miten eri yksiköissä mallia on otettu rohkeasti käyttöön. Mallin jatkojalostaminen ja sen käytön oivaltaminen edellyttää kuitenkin vielä työtä ja on yhtenä keskeisenä tavoitteenamme vuonna 2022,” toteaa henkilöstöjohtaja Pirjo Virtanen.

Kierrätysprojektilla Ekoteko-tunnustus

Alhoniityn koulu on suunnitellut ja toteuttanut laajamittaisen ja yhteisöllisen kierrätysprojektin suunnittelu. Koulussa on kierrätetty ansiokkaasti toisten koulujen kalusteita uusiokäyttöön. Koulun koko henkilökunta ja oppilaat ovat osallistuneet projektiin. Projekti on hitsannut henkilöstöä ja oppilaita hyvin yhteen. Yhdessä tekeminen on lisännyt myös hyvinvointia.

Alhoniityn koulun palkinnon vastaanottivat koulusihteeri Hanna Silander ja rehtori Terhi Lehto.

Nokian kaupunki onnittelee kaikkia tunnusten saajia. Palkituille myönnettiin kunniakirjat sekä rahapalkinnot.

Avainteko-tunnustukset ovat osa kaupungin palkitsemisjärjestelmää. Kaikkiaan avainteoiksi ehdotettiin 11 tahoa, joista Nokian kaupungin johtoryhmä valitsi palkinnon saajat.

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 03 5652 0001
henkilöstöjohtaja Pirjo Virtanen, 044 4861685