VTT ja Nokian kaupunki suunnittelevat kierrätysmuovien jalostamista ECO3-yritysalueella Nokialla


VTT:n ja Nokian kaupungin tavoitteena on kehittää Nokian bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalueelle malli uudentyyppisestä kierrätysmuovitehtaasta, joka mahdollistaa uutta liiketoimintaa muovin kierrätyksen ja kierrätysmuovin teollisesta jalostamisesta.

Kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, Verte Oy:n toimitusjohtaja Sakari Ermala sekä VTT:n tutkija Satu Pasanen turvaliiveissä ja suojakypärissä Kolmenkulman yritysalueella.

Kierrätysmuovien konseptointi tukee konkreettisella tavalla Nokian kaupunkistrategiaa. Parhaassa tapauksessa se luo edellytyksiä muovien kierrätyksen tehostamiseen ja lisää nokialaisten mahdollisuuksia olla materiaalikierrätyksen edelläkävijöitä. Ympäristön kannalta kierrätys on paras vaihtoehto.

Selvityksen tuloksena syntyy VTT:n laatima tehdaskonsepti, jonka pohjalta voidaan suunnitella teollisen mittakaavan liiketoimintaa. Tehdaskonseptin sisältöön vaikuttavat muun muassa muovimateriaalivirtojen määrät ja laatu, potentiaalisen uuden teknologian saatavuus, alueella toimivien yritysten kehitystarpeet, kansainvälisten ja kansallisten yritysten kiinnostus sekä liikenneyhteyksien mahdollisuudet materiaalien kuljetukseen. Tavoitteena on muokata kierrätysmuovista neitseellistä muovia vastaavaa materiaalia. VTT:n selvitys sisältää myös merkittävimpien teknologisten toteutusvaihtoehtojen kartoituksen, kierrätysmuovituotannon investointi- ja käyttökustannusten alustavan arvioinnin sekä mahdollisten sijoittajien ja yritysten kartoituksen. Kierrätysmuovien konseptointi toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön Nokian kaupungille myöntämällä erillisrahoituksella.

Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy kokoaa hankkeesta kiinnostuneet parhaat yritykset mukaan tulevaan yhteistyöhön. VTT:n kiertotalousosaaminen on yritysyhteisön käytettävissä kehittyvällä ECO3-alueella.

”Jätteiden ja sivuvirtojen kokonaisvaltaisesti järkevässä hyödyntämisessä on Suomessa kestävä kehitys ja taloudelliset edellytykset huomioidenkin huomattavasti käyttämätöntä potentiaalia. Murros, jossa luodaan uusia liiketoimintamalleja ja samalla hävitetään vanhoja kestämättömiä toimintatapoja, on vasta alussa. Esimerkiksi kasvavan datan hyödyt aletaan vasta pikkuhiljaa ymmärtää”, toteaa VTT:n tutkimuspäällikkö Antti Arasto.

”Olemme rakentaneet ECO3-alueelle tulevaisuuden tiekartan, jonka yhtenä kulmakivenä on kierrätysjakeiden hyödyntäminen teollisessa mittakaavassa. Toteutuessaan tämä merkitsee alueelle uusia työpaikkoja sekä innovaatioketjua, joka luo lisäarvoa alueen yrityksille sekä muovien kierrätyksen liiketoimintaan ja tutkimukseen”, toteaa Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy:n toimitusjohtaja Sakari Ermala.

”Hankkeessa yhdistyvät VTT:lle tärkeät teemat: kiertotalous, muovien kierrätys ja suomalaisen teollisuuden kehittäminen. Henkilökohtaisestikin hanke on erityinen, koska pääsen vaikuttamaan lapsuusaikojen kotikulmien kehitykseen”, kertoo projektin päällikkö, tutkija Satu Pasanen VTT:ltä.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset hyötyvät VTT:n kiertotalouteen liittyvästä materiaali-, tuote-, prosessi- ja teknologiaosaamisesta.

ECO3-yritysalue
ECO3-yritysalueelle on rakentumassa teollisen mittakaavan uudenlainen ja monialainen bio- ja kiertotalouden liiketoiminta-alue. ECO3 sijaitsee Kolmenkulman alueella Nokialla. Kansallisesti merkittävä osaamiskeskittymä toimii samalla demonstraatio- ja pilottiympäristönä, jota Nokian kaupunki ja Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy kehittää yhteistyössä yritysten sekä korkeakoulujen kanssa. www.eco3.fi

Lisätietoja:

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkija Satu Pasanen
puh. 040 516 0577, satu.pasanen@vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkimuspäällikkö Antti Arasto
puh. 040 015 9052, antti.arasto@vtt.fi

Verte Oy
Toimitusjohtaja Sakari Ermala
puh. 050 583 4233, sakari.ermala@verte.fi

Nokian kaupunki
Kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen
puh. 040 133 4780, mikko.nieminen@nokiankaupunki.fi