VideoVisitin käyttöönotto perusturvapalveluissa


Olemme ottamassa Nokian kaupungin perusturvapalveluissa käyttöön VideoVisit-palvelun, jonka avulla haluamme tarjota kuntalaisille mahdollisuuden saada ohjaus- ja neuvontapalveluja etänä, pääasiassa chat-palveluna. VideoVisit-palvelu mahdollistaa myös videovälitteisen etävastaanoton, jota Nokialla lähdetään pilotoimaan yksittäisissä palveluissa loppuvuoden aikana.

Asiointi on tietoturvallista ja salattua. Chattiin ei tule laittaa henkilötunnusta tai luottamuksellisia tietoja, ja palvelussa voi asioida nimettömänä. Asiakaspalvelijat ovat perusturvapalveluiden omia työntekijöitä.

Ikäihmiset ovat päässeet kokeilemaan chatin käyttöä lokakuusta lähtien. Marras-joulukuun aikana toiminto laajenee seuraaviin palveluihin:

 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Perhekeskus (chat)

Koulukuraattori (chat)

Neuvola (chat)

Perhetyö (chat)

Perheoikeudelliset palvelut (chat)

Työikäisten sosiaalipalvelut (chat)

Nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelu Aapo (chat)

 

Terveyspalvelut

Mielenterveyspalvelut (chat)

Sairaan lapsen hoitajatodistukset (etävastaanotto videon välityksellä, vaatii henkilöllisyyden todentamisen)

Kotisairaalapalvelut, vain asiantuntijoiden väliseen viestintään (chat + video)

 

Kun haluat perehtyä palveluun tarkemmin, löydät tietoa Nokian kaupungin nettisivuilta, Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluvalikosta nimellä Etäasiointi chat tai Videovälitteinen etäasiointi.

 

Yleisluontoisia neuvoja tai paikallista palveluohjausta tarvitessasi, ota rohkeasti yhteyttä!