Varhaiskasvatukseen hakeminen ja esiopetukseen ilmoittautuminen


Elokuussa 2024 uusina varhaiskasvatuksessa aloittavien lasten varhaiskasvatushaku ja vuonna 2018 syntyneiden lasten esiopetukseen ilmoittautuminen on 4.3.-24.3.2024.

Lapsi kävelee aikuisen kanssa käsikädessä.

Elokuussa 2024 uusina varhaiskasvatuksessa aloittavien lasten varhaiskasvatushaku on 4.–24.3.2024.  

Varhaiskasvatukseen haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Hakeminen ja irtisanominen – Nokian kaupunki (varhaiskasvatus ja koulutus /varhaiskasvatus /hakeminen ja irtisanominen).  

Varhaiskasvatushakemuksen voi tulostaa Nokian kaupungin sivuilta tai tulosteen voi hakea päiväkodeista. Paperihakemus palautetaan varhaiskasvatusyksikön johtajalle. Hakemus on voimassa 12 kk jättöpäivästä alkaen. Hakemuksia otetaan vastaan myös muuna aikana.  

Varhaiskasvatusoikeuden piirissä ovat alle oppivelvollisuusikäiset lapset, joiden osalta vanhempainrahakausi on päättynyt.  

 

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen toisesta kunnasta  

Tampereen kaupunkiseudun kunnat Nokia, Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi ovat sopineet, että varhaiskasvatuspalveluihin voi hakea myös seudullisesti. Hakuaika muiden kuntien palveluihin on sama eli 4.-24.3.2024.  Hakemuksia otetaan vastaan myös muuna aikana.  

Lisätietoa asiasta: https://www.nokiankaupunki.fi 
varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Mari Valkeejärvi, puh. 040 906 1242 

etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi   

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen 

Esiopetukseen ilmoittautumisaika on 4.-24.3.2024.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Esiopetukseen ilmoittautuminen – Nokian kaupunki (varhaiskasvatus ja koulutus /esiopetus /esiopetukseen ilmoittautuminen). Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, varataan tarvittavat tunnit samalla lomakkeella. 

Maksuttomaan esiopetukseen (4 tuntia/ päivä), ovat oikeutettuja vuonna 2018 syntyneet. Mikäli lapsi osallistuu ainoastaan maksuttomaan esiopetukseen, oikeus kotihoidontukeen säilyy (50 %).

Esiopetusta järjestetään toimintavuoden 2024–2025 aikana pääsääntöisesti kaikissa päiväkodeissa. Tottijärvellä ja Harjuniityssä esiopetusryhmät toimivat koulun tiloissa, mutta toiminta on varhaiskasvatuksen hallinnoimaa. Myös varhaiskasvatuspalveluiden piirissä jo olevat lapset ilmoittautuvat esiopetukseen ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. 

 

Esiopetus yksityisissä päiväkodeissa 

Toimintavuotena 2024–2025 Nokian kaupunki ostaa esiopetuspalveluja myös yksityisiltä päiväkodeilta.  Kilpailutuksen perusteella suomenkielistä esiopetusta ostetaan Pitkäniemen päiväkodista ja Pilke päiväkoti Peppi&Bobby:sta. Englanninkielistä esiopetusta ostetaan Peppi&Bobby -päiväkodista.   

Yksityisissä päiväkodeissa järjestettävään esiopetukseen haetaan päiväkodin omalla esiopetushakemuksella. Yksityisen päiväkodin esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan palveluseteliä kaupungin sähköisellä palvelusetelihakemuksella Palveluseteli – Nokian kaupunki (Nokian kaupunki/varhaiskasvatus ja koulutus /varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen maksut, tuet, palveluseteli/ palveluseteli).  

 

Esiopetus alkaa 7.8.2024 ja päättyy 30.5.2025. Loma-ajat ovat samat kuin perusopetuksessa. 

 

Nokialla 7.2.2024 

Nokian kaupungin varhaiskasvatus