Varhaiskasvatukseen hakeminen ja esiopetukseen ilmoittautuminen


Elokuussa 2021 varhaiskasvatuksessa aloittavien lasten varhaiskasvatushaku on 8.–21.3.2021.
Esiopetukseen ilmoittautumisaika on 8. – 21.3.2021.
Varhaiskasvatusoikeuden piirissä ovat kaikki alle oppivelvollisuusikäiset lapset, joiden osalta vanhempainrahakausi on päättynyt.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Hakeminen ja irtisanominen – Nokian kaupunki (varhaiskasvatus ja koulutus /varhaiskasvatus
/varhaiskasvatukseen hakeminen ja paikan irtisanominen). Varhaiskasvatushakemuksen voi tulostaa Nokian kaupungin sivuilta tai niitä voi hakeapäiväkodeista. Paperihakemus palautetaan varhaiskasvatusyksikön esimiehelle. Hakemus on voimassa 12 kk jättöpäivästä alkaen. Hakemuksia otetaan vastaan myös muuna aikana.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen toisesta kunnasta: Tampereen kaupunkiseudun kunnat Nokia, Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi ovat sopineet, että varhaiskasvatuspalveluihin voi hakea myös seudullisesti.
Hakuaika muiden kuntien palveluihin on sama eli 8.-21.3.2021. Hakemuksia otetaan vastaan myös muuna aikana.

Lisätietoa asiasta: https://www.nokiankaupunki.fi
varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Pirjo Seppo, puh. 040 906 1242 pirjo.seppo(at)nokiankaupunki.fi

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautumisaika on 8. – 21.3.2021. Esiopetus alkaa 10.8.2021 ja päättyy 31.5.2022. Esiopetuksen toiminta – ja loma – ajat noudattavat pääsääntöisesti perusopetuksen toiminta-aikoja.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Esiopetukseen ilmoittautuminen – Nokian kaupunki (varhaiskasvatus ja koulutus /esiopetus /esiopetukseen ilmoittautuminen)
Maksuttomaan esiopetukseen (4 tuntia/ päivä), ovat oikeutettuja vuonna 2015 syntyneet lapset. Mikäli lapsi osallistuu ainoastaan maksuttomaan esiopetukseen, oikeus kotihoidontukeen säilyy (50 %).
Esiopetusta järjestetään toimintavuoden 2021–2022 aikana pääsääntöisesti kaikissa päiväkodeissa. Tottijärvellä, Linnavuoressa, Siurossa ja Harjuniityssä esiopetusryhmät toimivat koulun tiloissa, mutta toiminta on varhaiskasvatuksen hallinnoimaa. Myös varhaiskasvatuspalveluiden piirissä jo olevat lapset ilmoittautuvat esiopetukseen ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella.

Toimintavuotena 2021–2022 Nokian kaupunki ostaa esiopetuspalveluja myös yksityisiltä päiväkodeilta. Kilpailutuksen perusteella suomenkielistä esiopetusta ostetaan Pitkäniemen päiväkodilta, Pilke päiväkodilta Peppi&Bobby ja Pilke Nokia, jos kilpailutuksen ehdot tättyvät. Englanninkielistä esiopetusta ostetaan Peppi&Bobby -päiväkodilta. Yksityissä päiväkodeissa järjestettävään esiopetukseen haetaan päiväkodin omalla
varhaiskasvatushakemuksella. Yksityisen päiväkodin esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan palveluseteliä kaupugin sähköisella palvelusetelihakemuksella. Palveluseteli – Nokian kaupunki (Nokian kaupunki/varhaiskasvatus ja koulutus /varhaiskasvatus/yksityinen varhaiskasvatus/ palveluseteli).