Suolistosyövän seulontatutkimukset alkavat Nokialla


Kansalliseen seulontaohjelmaan on lisätty suolistosyövän seulonta rintasyövän ja kohdunkaulasyövän seulontojen lisäksi 1.1.2022 alkaen. Suolistosyövän seulonnasta vastaa seulottavan kotikunta. Nokialla seulonnan suorittaa Fimlab Laboratoriot Oy.

Maksuttomaan ja vapaaehtoiseen seulontaan kutsutaan sekä naiset että miehet. Vuonna 2022 kutsutaan kaikki 60‑, 62‑, 64‑, 66- ja 68‑vuotiaat. Kun ohjelma on saavuttanut koko laajuutensa vuonna 2031, seulontaan kutsutaan kaikki 56–74‑vuotiaat kahden vuoden välein. Seulonta tehdään sinä vuonna, jolloin seulottava täyttää parillisia vuosia.

Miksi seulontaan kannattaa osallistua?

Suolistosyöpä on yhteisnimi paksu- ja peräsuolen syöville. Suolistosyöpä on kolmanneksi yleisin syöpä Suomessa. Varhain todettu suolistosyöpä on helpompi hoitaa ja todennäköisemmin parannettavissa. Varhaisvaiheessa havaittu syöpä myös aiheuttaa vähemmän inhimillistä kärsimystä.

Suolistosyövän oireet puuttuvat alussa usein kokonaan tai ne ovat hyvin epämääräisiä. Näin ollen suolistosyövän seulonta auttaa havaitsemaan syövän jo varhaisessa vaiheessa. Suolisto-syöpä seulonta voi paljastaa myös syövän esiasteen, joka poistamalla suolistosyöpä voidaan ehkäistä.

Suolistosyövän seulonnan avulla voidaan lisäksi havaita polyyppeja, jotka eivät ole syöpiä, mutta joista osa voi kehittyä syöviksi. Polyypit voidaan poistaa, jolloin syöpää ei kehity, joten seulonnalla voidaan myös ehkäistä syöpää.

Miten seulonta tehdään?

Seulontaan kutsutaan henkilökohtaisesti. Seulottaville henkilöille lähetetään postitse seulontatestipaketti ohjeiden kera. Seulontaa varten tarvitaan yksi ulostenäyte, joka otetaan itse kotona. Näyte lähetetään laboratorioon tutkittavaksi paketista löytyvässä pahvikuoressa, jonka postimaksu on valmiiksi maksettu.

Seulontatulos ilmoitetaan henkilökohtaisella kirjeellä.

Mitä jos seulonnan tulos on positiivinen?

Mikäli seulonnasta tulee positiivinen tulos, ottaa Nokian terveyspalveluiden seulontahoitaja yhteyttä asiakkaaseen.  Jatkotutkimuksena tehdään ensisijaisesti kolonoskopia eli paksusuolen tähystys.  Tähystys tehdään Pihlajalinna Oy:n toimesta.  Asiakkaalta peritään tähystyksestä julkisen erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu, joka on vuonna 2022 Nokialla 41,80 euroa.  Mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten annetaan lähete erikoissairaanhoitoon.

Lisätiedot:

Hyvä tietää suolistosyövän seulonnasta https://syoparekisteri.fi/assets/files/2019/03/Hyv%C3%A4-tiet%C3%A4%C3%A4-suolistosy%C3%B6v%C3%A4n-seulonnasta.pdf

Seulonnan toteuttamisesta lisätietoja Fimlabin esitteessä https://www.nokiankaupunki.fi/wp-content/uploads/2022/01/Suolistosyovan-seulonta_Esite.pdf

Muut lisätiedot:
Saana Eskola, vt. johtava ylilääkäri
puh. 044 486 1839