Pirkanmaalaiset kansanedustajat vierailevat Nokialla – vierailun teemoina ovat koronapandemian talousvaikutukset, ECO3-yritysalue sekä lähijunaliikenne


Pirkanmaalaiset kansanedustajat vierailevat Nokialla 14. syyskuuta. Kansanedustajille esitellään uutta kirjasto- ja kulttuuritalo Virtaa sekä avataan Nokian ajankohtaisia teemoja, erityisesti koronapandemian aiheuttamia talousvaikutuksia sekä lähijunaliikenteen kehittämistä. Lisäksi edustajille esitellään ECO3-yritysaluetta ja -konseptia, jonka toimenpiteillä kiertotaloudesta luodaan uuden talouden perustaa Nokialla ja Tampereen kaupunkiseudulla.

 

Kansanedustajat tutustuvat kirjasto- ja kulttuuritalo Virran taidenäyttelyyn. Kirjastopalvelupäällikkö Jarna Hara esittelee taidetila Romua.
Kansanedustajat tutustuvat Virran näyttelyihin. Kuvassa ovat kirjastopalvelupäällikkö Jarna Hara, kansanedustajat Pauli Kiuru ja Iiris Suomela, kaupunginvaltuuston pj Piila Paalanen sekä kaupunginvaltuusto 2. varapj Roope Lehto.

Kaupunki on hakenut harkinnanvaraista valtionapua

Nokian kaupunki on tehnyt alijäämäisen tuloksen kuutena viimeisenä vuonna. Muun muassa Häpesuon kaatopaikan puhdistamisesta ja kiinteistöjen sisäilmaongelmista on koitunut yhteensä noin 45 miljoonan euron vaikutukset. Uusimpana talouden haasteena on koronapandemian aiheuttama verotulojen heikentyminen ja kaupungin menojen kasvaminen. Esimerkiksi työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut Nokialla tämän vuoden heinäkuun tilanteessa vuoden takaiseen 71 prosenttia.

Vaikka kaupungin asukasmäärä on kasvanut, on kaupungin saama valtionosuus pienentynyt. Vuosina 2016–2019 Nokian kaupungille tilitetyt valtionosuudet ovat laskeneet 4,8 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2 miljoonaa euroa heikompaa vuosimaksatusta. Nyt Nokian kaupunki on hakenut 3 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionapua.

”Viestimme valtiolle ja pirkanmaalaisille kansanedustajille on, että Nokian talousahdinkoon on saatava apua. Vetovoimaisella kaupunkiseudulla sijaitseva kasvava kaupunki tarvitsee riittävän tulorahoituksen peruspalveluiden tuottamiseen ja poikkeuksellisten, välttämättömien investointien kattamiseen, sekä koronakriisistä selviämiseen”, kaupungin talousjohtaja Mikko Koskela sanoo.

Lähijunaliikenteen kehittämistä jatketaan yhteistyössä valtion kanssa

Nokian kaupunki on aktiivisesti edistänyt lähijunapilottia ja -liikennettä. Aseman yhteyteen avattiin joulukuussa 2019 uusi maksuton liityntäpysäköintialue. Myös pyöräparkkien määrää on lisätty. Nokialaiset ovatkin ottaneet lähijunaliikenteen hyvin vastaan. Tämän vuoden alussa, ennen koronaviruksen leviämistä, junaliikenteen matkustajamäärä kasvoi Nokialla yli 45 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kaupungin tavoitteena on lähijunaliikenteen jatkaminen ja kehittäminen myös tulevina vuosina. Lähijunaliikenteen edellytysten parantaminen on sisällytetty valtion ja kaupunkiseudun väliseen MAL4-sopimukseen vuosille 2020–2023. Nokian osalta sopimuksessa on mukana asema-alueen kehityshanke, jonka suunnittelun ja toteutuksen kustannukset jaetaan valtion ja kaupungin kesken.

Kansanedustajien vierailun järjestävät Pirkanmaan liitto ja Nokian kaupunki.

Pirkanmaalaisia kansanedustajia vierailulla Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa. Kuvan edustalla edustaja Jouni Ovaska ihailee kirjaston uutta palautusautomaattia.
Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran palautusautomaattia ihailevat kansanedustajat Jouni Ovaska ja Marko Asell sekä kaupunginhallituksen pj Jari Haapaniemi, kaupunginvaltuuston pj Piila Paalanen ja kirjastopalvelupäällikkö Jarna Hara.

Lisätiedot:
talousjohtaja Mikko Koskela, 040 133 4422