Nyt kannattaa hakea projektitukea tuleville tapahtumille Koronaexitin hengessä – alle 1000€ projektituet käsitellään nopeasti ennen kesää


Projektiavustuksia tuetaan erilaisia yksityisten tai yhteisöjen hankkeita. Avustus on kertaluonteinen ja sitä on mahdollista hakea mm. koronapandemian aiheuttamassa häiriötilanteessa tapahtuman järjestämiseen rajoitusten mukaisesti.

Avustukset voivat kohdistua mm. pienimuotoisiin liikuntatapahtumiin, joka tukee Nokian kaupungin tavoitteita ja strategiaa sekä täydentää palvelutuotantoa.

Projektitukihakemusten on oltava perillä ennen hankkeen toteutumista. Hakemus laaditaan E-lomakkeelle sähköisesti. Avustuksen voi käyttää ainoastaan avustuspäätökseen kirjattuun kohteeseen.

Nuorten omaehtoisen toiminnan projektituki

Nuorten omaehtoiseen harrastustoimintaan ja nuorisotoiminnan järjestämisestä nokialaisille nuorille on myös mahdollisuus hakea tukea. Sitä myönnetään jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai toiminnon toteuttamista varten.

Myönnetystä avustuksesta on toimitettava selonteko kulukuitteineen ja raportteineen kahden (2) kuukauden sisällä tapahtuman / toiminnon päättymisestä. Tukea voidaan myöntää korkeintaan 500€.

Tukea ei myönnetä sellaisille vapaille ryhmille, jotka saavat muuta tukea toiminnalleen kaupungilta tai toimintaan, jota toteutetaan osana kaupungin omaa toimintaa. Hakemus tehdään vapaamuotoisena vapaa-aikapalveluiden sähköpostiin.

Projektitukien hakemiseen ohjeet kokonaisuudessaan löytyvät Projektituki -sivulta.