Nokian terveyskeskuksen väistötiloja esitetään vuokrattavaksi Tesomalta


Nokian terveyskeskuksen väistötilojen tarvetta käsiteltiin perusturvalautakunnan kokouksessa tiistai-iltana 21.8.2018. Lautakunta päätti esittää Nokian kaupungin tilapalveluille, että perusturvapalveluiden väistötiloiksi vuokrattaisiin vastaanottotiloja Tesoman hyvinvointikeskuksesta Tampereelta. Kyseiseen vuokratilaan siirtyisi pääasiassa aluevastaanottojen toimintaa.

Siirtyminen Tesoman hyvinvointikeskuksen tiloihin tapahtuisi mahdollisesti jo lokakuussa. Lisäksi joitakin väistötiloja pyritään järjestämään perusturvan muihin tiloihin. Tilapäisen ratkaisun arvioitu kestoaika on noin 6 kuukautta.

Väistötiloihin siirtyvien Nokian aluevastaanoton lääkärien ja hoitajien potilaita hoidettaisiin tilapäisesti Tesomalla. Asiakaskartoitus pyritään tekemään nopeassa aikataulussa ja niille asiakkaille, joita siirto koskee, ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Jatkossa terveyskeskuksen väistötilakäyttöön voitaisiin ottaa Nokian Vihnuskodilta vapautuvia tiloja. Tämä toteutuisi siinä vaiheessa, kun Vihnuskodin uudisrakennus valmistuu, tämänhetkisen arvion mukaan tammikuussa 2019. Terveyskeskuspalveluiden siirtyminen vapautuviin tiloihin olisi näin ollen mahdollista helmikuussa 2019.

Nokian terveyskeskuksen henkilökunnalle tehtiin loppukesällä kysely, jossa kartoitettiin heidän näkemyksiään omista tarpeistaan siirtyä väistötiloihin. Vastausten perusteella osa henkilökunnasta ei pysty sisäilmasta aiheutuvien oireiden vuoksi jatkamaan nykyisissä tiloissa ensi vuoden alkupuolelle.

Lisätiedot:
Perusturvajohtaja Katja Uitus-Mäntylä, 040 7799 055