Nokian kaupunki valmistelee koronapassin käyttöönottoa


Koronatilanne Pirkanmaalla on vaikeutunut. Tästä johtuen Nokian kaupunki valmistelee koronapassin käyttöönottoa yleisötilaisuuksiin, muistuttaa nokialaisia maskisuosituksesta ja palaa henkilöstön osalta aiempaan etätyöohjeistukseen. Koulujen joulujuhlia vietetään tänäkin vuonna pienimuotoisesti. Perinteikäs kaupungin itsenäisyysjuhla järjestetään, mutta rajatulla yleisömäärällä.

Periaatepäätös koronapassista tehdään 29.11.

Nokian kaupunginhallitus tekee 29.11. periaatepäätöksen, ottaako kaupunki käyttöön koronapassin omissa tapahtumissaan. Koronapassin käyttö koskisi vain niitä tilaisuuksia, joihin viranomaisen rajoitukset kohdistuvat.

Koronapassi voi nykyisten aluehallintoviranomaisten rajoitusten mukaan tulla käyttöön kaupungin sisätiloissa järjestämissä yleisötapahtumissa, joihin osallistuu yli 100 henkilöä ja joissa on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille ei ole määrätty istumapaikkoja tai joissa on kyse yhteislaulutilaisuuksista.

Kaupunki tiedottaa kunkin ison yleisötapahtuman kohdalla erikseen edellytetäänkö asiakkailta koronapassia vai noudatetaanko koronarajoituksia. Koronapassia ei Suomessa vaadita alle 16-vuotiailta. Nykyiset Avin rajoitukset ovat voimassa 24.11.-19.12.

Koronapassi käyttöön vain tapahtumissa, ei muussa kaupungin toiminnassa

Aluehallintoviraston nykyiset määräykset koronarajoituksista eivät koske kaupungin muuta toimintaa, kuten esimerkiksi uimahallien ja muiden liikuntatilojen tavanomaista käyttöä. Myöskään kirjastojen lainaustoimintaan koronapassia ei sovelleta.

Kaupungin valmistelussa oleva päätös koronapassin edellyttämisestä ei koske kaupungin tiloissa toimivien muiden toimijoiden, kuten urheiluseurojen, järjestämiä tapahtumia. Kukin tapahtumanjärjestäjä ja toimija päättää itse, ottaako se koronapassin käyttöön.

Maskisuositus on yhä voimassa, hybridityötä suositellaan

Pirkanmaalla on voimassa yleinen maskisuositus. Nokialla koulujen maskisuositusta ei ole purettu, vaan kaikille peruskoulun kuudesluokkalaisille ja heitä vanhemmille suositellaan maskin käyttöä oppilaitoksissa.

Maskinkäyttösuositus on myös edelleen voimassa kaikissa kaupungin tiloissa. Kasvomaskia suositellaan sekä asiakkaille että henkilöstölle.

Kaupungin työssä suositaan mahdollisuuksien mukaan hybridimallia ja henkilöstön osalta palataan aiempaan koronapandemian aikaiseen etätyöohjeeseen, jossa etätyöpäivien määrissä ei ole viikkokohtaisia rajoituksia.

Lisätietoa itsenäisyyspäivän juhlasta: Itsenäisyyspäivä Nokialla

Lisätiedot medialle:
koronapassi: hallintojohtaja Hanna Vuojela, 044 4860905
vapaa-aikapalveluiden tapahtumat: vapaa-aikajohtaja Asta Engström, 040 7799068
koulut: johtava rehtori Kari Lähde, 040 1334797