Nokian kaupunki uudistaa terveyspalveluiden vastaanottopalveluja


Nokian kaupunki valmistelee lääkärien ja hoitajien vastaanottopalveluiden uudistusta. Tavoitteena on tarjota terveyspalvelut kaupunkilaisille nykyistä sujuvammin ja tasapuolisemmin sekä yksilölliset tarpeet huomioiden. Suunnitelmien mukaan ensimmäiset nokialaisille näkyvät muutokset astuvat voimaan jo vuoden 2019 aikana.

Yksi ajanvarausnumero

Jotta asiakkaan yhteydensaanti terveyskeskukseen helpottuu ja yksinkertaistuu, kaupunki ottaa lähitulevaisuudessa käyttöön yhden, laajasti avoinna olevan ajanvarausnumeron. Vielä toistaiseksi ajanvarauksen puhelinnumero vaihtelee asuinpaikan mukaan ja on avoinna vain lyhyen aikaa päivässä.

Omalääkäri- ja omahoitajajärjestelmät muuttuvat

”Lääkärien virkaehtosopimus edellyttää nykyisestä väestövastuumallista luopumista. Omalääkäri tai omahoitaja halutaan kuitenkin tarjota niille asiakkaille, joille se pitkäaikaisten tai vakavien sairauksien hoidon varmistamiseksi on tarpeellista. Satunnaisesti hoitoa tarvitsevat yleensä arvostavat nopeaa hoitoon pääsyä nimetyn omalääkärin tai omahoitajan sijaan” kertoo Nokian kaupungin terveyspalveluiden johtaja Minna Luoto.

Jos asiakkaalla on voimavarojensa tai hoidon vaativuuden takia erityistä tarvetta, nimetään hänelle jatkossakin hoitoa koordinoiva terveydenhuollon ammattilainen. Omalääkärin tai omahoitajan nimeämiseksi asiakkaiden ei tarvitse olla erikseen yhteydessä terveysasemalle, vaan tarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa normaalin vastaanottokäynnin yhteydessä. Kaikkia asiakkaita pyritään mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan jatkossakin tutuille lääkäreille ja hoitajille.

Aikataulu tarkentuu

Uudistuksen etenemisen aikataulu tarkentuu lokakuun aikana. Nokian kaupunki tiedottaa lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelujen muutoksista heti, kun järjestelyt etenevät. Lisäksi kaupunki järjestää myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana info- ja keskustelutilaisuuden aiheesta.

LISÄTIEDOT:
Minna Luoto,
terveyspalveluiden johtaja,
044 486 1081