Nokian kaupunki ostaa jatkossa erikoissairaanhoidon palveluja Terveystalolta


Nokian kaupungin perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 10. syyskuuta, että kaupunki ostaa jatkossa perustason erikoissairaanhoidon palveluja Suomen Terveystalo Oy:ltä. Tavoitteena on nopeuttaa nokialaisten hoitoonpääsyä ja hillitä erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua.

Nokian kaupunki käynnisti perustason erikoissairaanhoidon kehittämisen ja erikoislääkäripalveluiden hankinnan neuvottelumenettelyllä viime keväänä. Lopullisen tarjouksen jättivät määräajassa Terveystalon lisäksi Mehiläinen Oy ja Pihlajalinna Oy.

Kilpailutuksen voitti kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Arvioinnissa tarkasteltiin hinnan lisäksi laatua. Laadun arviointikriteerejä olivat lähetteiden käsittelyn ja hoitoon pääsyn nopeus, asiakastyytyväisyys sekä Nokian kaupungin lääkäreille järjestettävä erikoisalojen koulutus.

Kaupunki aloittaa sopimusneuvottelut Terveystalon kanssa heti. Sopimuksen kesto on 1.10.2019–30.9.2022 ja sitä on mahdollista jatkaa kahdella erikseen päätettävällä erillisellä optiovuodella. Toiminnan suunnitellaan alkavan vielä tämän vuoden puolella.

”Terveystalolta ostettavat palvelut koskevat vain perustason erikoissairaanhoitoa, kuten esimerkiksi kaihin leikkaushoitoa, nivelten tähystystä ja tulehduksellisen suolistosairauden hoitoa. Jatkossakin nokialaisten tarvitsema kiireellinen erikoissairaanhoito, synnytykset, syöpien hoito ja muu vaativa erikoissairaanhoito pysyvät ennallaan, tarkentaa Nokian kaupungin terveyspalveluiden johtaja Minna Luoto.

Hoitoon aiempaa nopeammin

Uuden toimintamallin valttina on ketteryys. Jatkossa Terveystalon erikoislääkärit käsittelevät kaikki ei-kiireelliset lähetteet. Potilaan hoitotaho määräytyy hoidon tarpeen ja sisällön mukaisesti niin, että hoito voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Ostopalvelusopimus ei muuta tai rajaa asiakkaan oikeutta valita hoitopaikkaa, joten potilas voi edelleen valita hoitopaikakseen myös julkisen erikoissairaanhoidon. Lisäksi palveluseteli pysyy käytössä yhtenä hoidon tuottamistapana.

Tähän asti kaupunki on ostanut valtaosan erikoissairaanhoidon perustason hoidosta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Sairaanhoitopiirin hoito on laadukasta, mutta sen haasteiksi ovat osoittautuneet kustannusten jatkuva kasvu ja potilaiden pitkähköt jonotusajat.

Kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon vuosittaiset kustannukset Nokian kaupungille ovat noin 35 miljoonaa euroa. Uudella toimintamallilla tavoitellaan merkittäviä, noin miljoonan euron vuosittaisia säästöjä ja erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen taittumista.

Lisätiedot:
perusturvajohtaja Eeva Halme, 040 779 9270
terveyspalveluiden johtaja Minna Luoto, 044 486 1081