Nokian kaupungissa aloitetaan mahdollisesti yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut koronaviruspandemian vuoksi


Nokian kaupunki harkitsee neuvotteluesityksen antamista pääsopijajärjestöille yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen käynnistämisestä niiden henkilöiden osalta, jotka ovat poikkeusolojen vuoksi estyneitä tekemästä työtään, etätyötä tai korvaavaa työtä.

Nokian kaupungissa kartoitetaan tällä hetkellä kriittisten palveluiden turvaamiseksi tarvittavia henkilöstöresursseja, ja osa henkilöstöstä on siirtynyt tai tulee siirtymään näihin kriittisiin palveluihin. Osa työtehtävistä jatkuu lähes ennallaan. Kaupungissa on kuitenkin myös työtehtäviä, joissa työt päättyvät väliaikaisesti. Tässä tilanteessa on oletettavaa, etenkin pandemia-ajan pitkittyessä, että kaikille kaupungin työntekijöille ei löydy etätyötä tai korvaavaa työtä.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 24.3.2020.

Lisätiedot:
Eero Väätäinen, kaupunginjohtaja, puh. 040 133 4444